news menu leftnews menu right
Về việc tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của sinh viên” Trường Đại học Trà Vinh năm học 2012-2013
Thứ hai, 08 Tháng 10 2012 09:32

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của sinh viên” Trường Đại học Trà Vinh năm học 2012-2013     

          Căn cứ Thông tư số 19/2012/TT- BGDĐT ngày 01  tháng 6  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-ĐHTV ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc Ban hành quy định về hoạt động khoa học và công nghệ;

  Trường Đại học Trà Vinh lập kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của sinh viên” Trường Đại học Trà Vinh năm học 2012-2013, cụ thể như sau: 

Xem và tải tại đây: File đính kèm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 


Bản quyền thuộc Phòng Khoa học Công nghệ & Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Trà Vinh. Copyright 2013.