Trang TVU |

Hội đồng nghiệm thu đè tài cấp bộ "Nghiên cứu nhân giống dừa bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào và kỹ thuật thâm canh dừa trồng giống nuôi cấy mô". Chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Thị Phương Thúy

Ngày đăng 29/03/2023