Trang TVU |

DANH SÁCH TẠP CHÍ QUỐC TẾ

Bỏ lọc
# Tên ISSN E-ISSN WoS Danh mục Id
101 REVUE BIBLIQUE  0035-0907  2466-8583  Religion  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12543 
102 INVESTIGATIVE AND CLINICAL UROLOGY  2466-0493  2466-054X  UROLOGY & NEPHROLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  5743 
103 KNJIZEVNA SMOTRA  0455-0463  2459-6329  Literature, Slavic  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12080 
104 STUDIES IN HISTORY AND THEORY OF ARCHITECTURE-STUDII DE ISTORIA SI TEORIA ARHITECTURII  2344-6544  2457-1687  Architecture  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12726 
105 EXPOSURE AND HEALTH  2451-9766  2451-9685  WATER RESOURCES  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  4693 
106 JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH  2450-7393  2450-8608  VETERINARY SCIENCES  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  7004 
107 GESTION Y POLITICA PUBLICA  1405-1079  2448-9182  Public Administration    14072 
108 INVESTIGACION BIBLIOTECOLOGICA  0187-358X  2448-8321  Information Science & Library Science    14513 
109 PAPELES DE POBLACION  1405-7425  2448-7147  Demography    15621 
110 HISTORIA MEXICANA  0185-0172  2448-6531  History  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  11705 
111 CONVERGENCIA-REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES  2448-5799  2448-5799  Sociology  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  13559 
112 BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESPANOLA  0210-4822  2445-0898  Literature, Romance  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  11294 
113 EUROPEAN RESEARCH ON MANAGEMENT AND BUSINESS ECONOMICS  2444-8834  2444-8842  Business | Economics | Management    13948 
114 JOURNAL OF INNOVATION & KNOWLEDGE  2530-7614  2444-569X  Business | Management    14913 
115 DIASPORAS-HISTOIRE ET SOCIETES  1637-5823  2431-1472  History  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  11493 
116 ETUDES GERMANIQUES  0014-2115  2426-5543  Literature, German, Dutch, Scandinavian  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  11581 
117 AFRICAN JOURNAL OF WILDLIFE RESEARCH  2410-7220  2410-8200  ZOOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2524 
118 GEOCHEMICAL PERSPECTIVES LETTERS  2410-339X  2410-3403  GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  4938 
119 PRAGMATICS  1018-2101  2406-4238  Language & Linguistics  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12448 
120 PRAGMATICS  1018-2101  2406-4238  Linguistics    15725 

Page 6 of 731, showing 20 records out of 14613 total, starting on record 101, ending on 120