Trang TVU |

DANH SÁCH TẠP CHÍ QUỐC TẾ

Bỏ lọc
# Tên ISSN E-ISSN WoS Danh mục Id
141 ACTA GEOTECHNICA  1861-1125  1861-1133  ENGINEERING, GEOLOGICAL  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2367 
142 ACTA HISTORICA TALLINNENSIA  1406-2925  1736-7476  History  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  11081 
143 ACTA HISTRIAE  1318-0185  2591-1767  History  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  11082 
144 ACTA HISTRIAE  1318-0185  2591-1767  History  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12944 
145 ACTA KOREANA  1520-7412    Asian Studies  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  11083 
146 ACTA LINGUISTICA HUNGARICA  1216-8076  1588-2624  Language & Linguistics  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  11084 
147 ACTA LINGUISTICA HUNGARICA  1216-8076  1588-2624  Linguistics  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12945 
148 ACTA LITERARIA  0717-6848  0717-6848  Literature, Romance  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  11085 
149 ACTA MATERIALIA  1359-6454  1873-2453  MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY; METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  24 
150 ACTA MATERIALIA  1359-6454  1873-2453  MATERIALS SCIENCE,MULTIDISCIPLINARY; METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2368 
151 ACTA MATHEMATICA  0001-5962  1871-2509  MATHEMATICS  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  25 
152 ACTA MATHEMATICA  0001-5962  1871-2509  MATHEMATICS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2369 
153 ACTA MATHEMATICA SCIENTIA  0252-9602  1572-9087  MATHEMATICS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2370 
154 ACTA MATHEMATICA SINICA-ENGLISHSERIES  1439-8516  1439-7617  MATHEMATICS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2371 
155 ACTA MECHANICA  0001-5970  1619-6937  MECHANICS  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  26 
156 ACTA MECHANICA  0001-5970  1619-6937  MECHANICS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2372 
157 ACTA MECHANICA SINICA  0567-7718  1614-3116  ENGINEERING, MECHANICAL;MECHANICS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2373 
158 ACTA MECHANICA SOLIDA SINICA  0894-9166  1860-2134  MATERIALS SCIENCE,MULTIDISCIPLINARY; MECHANICS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2374 
159 ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISHLETTERS  1006-7191  2194-1289  METALLURGY & METALLURGICALENGINEERING  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2375 
160 ACTA MONTANISTICA SLOVACA  1335-1788    MINING & MINERAL PROCESSING  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2376 

Page 8 of 731, showing 20 records out of 14613 total, starting on record 141, ending on 160