Trang TVU |

BÀI BÁO KHOA HỌC


Có 95 kết quả.
  Phan Thị Chánh Lý(1) , "Quyền bí mật đời sống riêng tư- một trong những điểm mới nổi bật của Luật trẻ em 2016" , (ISSN: ) , Số số đặc biệt , tháng 8/2018 , Trang: 215-218
  Phan Thị Chánh Lý(1) , "Những vấn đề pháp lý và thực tiễn về an toàn thực phẩm kiểm dịch động vật trong khuôn khổ cộng đồng kinh tế ASEAN" , (ISSN: ) , Số Số đặc biệt , thang 11/2018 , Trang: 153-156
  Phạm Quốc Phong(1) , "Study on quasi-orthogonal machining of elastomer pad by single-point diamond tool" , (ISSN: ) , Số 95 , March 2018 , Trang: 2555–2565
  Nguyễn Hồng Hà(1) , "The Analysis of Factors Affecting Multi-dimensional Poverty of the Khmer Ethnic in Tra Vinh Province, Vietnam" , (ISSN: ) , Số 8 , 9/2018 , Trang: 64-67
  Nguyễn Văn Vũ An(1) , "Mô hình vườn ươm doanh nghiệp của Châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam" , Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (ISSN: ) , Số 525 , 9/2018 , Trang: 35-37
  Nguyen Ngoc The(1) , "Novel amphiphilic heparin-pluronic P123 copolymers exhibiting a great potential for Cisplatin delivery" , (ISSN: ) , Số 53 (18) , 9/2018 , Trang: 12692-12703
  Đỗ Thị Mai Thư(1) , "Một số vấn đề về kiểm soát quyền lực của Chủ tịch nước đối với Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp" , Giáo dục và xã hội (ISSN: ) , Số Số đặc biệt kỳ 1 - tháng 9/2018 , 9/2018 , Trang: 227-230
  Ngo Thi Phuong Thao(1) , "Quyền và nghĩa vụ của chủ thể định giá tài sản góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 - Một số hạn chế và hướng hoàn thiện" , Giáo dục và xã hội (ISSN: ) , Số Số đặc biệt kỳ 1 - tháng 9 năm 2018 , 9/2018 , Trang: 222-226
  Nguyễn Thị Thoa(1) , "Xu hướng bật hơi và hình thành thanh điệu trong tiếng Khmer Trà Vinh" , (ISSN: ) , Số số 9 , 9/2017 , Trang: 102- 108
  Nguyễn Thị Bé Ba(1)   Nguyễn Thị Cẩm Loan(2) , "Các nhân tố ảnh hưởng đến an ninh lương thực cấp hộ gia đình vùng đồng bằng sông Cửu Long" , (ISSN: ) , Số 27 , 9/2017 , Trang: xx
  Sơn cao Thắng(1) , "Tri thức dân gian của người khmer trà vinh trong chế tác mão, mặt nạ phục vụ nghệ thuật biểu diễn" , (ISSN: ) , Số 27 , 9/2017 , Trang: xx
  Phan Thanh Hùng(1) , "Nghiên cứu cấu trúc hạt nano tio2 bằng phương pháp phiếm hàm mật độ dựa trên liên kết mạnh" , (ISSN: ) , Số 27 , 9/2017 , Trang: xx
  Nguyễn Ngọc Trai(1)   Phan Quốc Nam(2) , "Nghiên cứu nuôi tạo quả thể nấm đông trùng hạ thảo (cordyceps militaris) tại Trà Vinh" , (ISSN: ) , Số 27 , 9/2017 , Trang: xx
  Lai Phước Sơn(1) , "Nghiên cứu thử nghiệm nuôi lươn đồng (monopterus albus) trong hệ thống tuần hoàn" , (ISSN: ) , Số 27 , 9/2017 , Trang: xx
  Nguyễn Thị Ngọc Xuân(1) , "Phát huy tính tích cực học tập của sinh viên trong dạy học các môn tâm lý học, giáo dục học đại cương" , (ISSN: ) , Số 23 , 9/2016 , Trang: xx
  Đoàn Phước Miền(2)   Phạm Thị Trúc Mai(3) , "Một số kinh nghiệm xây dựng và phát triển chương trình đào tạo kỹ sư công nghệ thông tin theo phương pháp tiếp cận cdio" , (ISSN: ) , Số 23 , 9/2016 , Trang: xx
  Huỳnh Thanh Bảnh(1)   Phan Tấn Tài(2) , "Thiết kế, chế tạo máy cắt băm chuối liên hợp phục vụ chăn nuôi" , (ISSN: ) , Số 23 , 9/2016 , Trang: xx
  Lý Thị Thu Lan(1) , "Ảnh hưởng của các mức độ cúc dại thay thế rau lang lên tăng trọng và năng suất thịt của thỏ lai" , (ISSN: ) , Số 23 , 9/2016 , Trang: xx
  Nguyễn Thị Yến Linh(1) , "Thực nghiệm chuyển giới tính cá rô đồng (Anabas testudineus) toàn cái tại tỉnh Trà Vinh" , (ISSN: ) , Số 23 , 9/2016 , Trang: xx
  Phùng Thị Phượng Khánh(1) , "Xây dựng nông thôn mới gắn với thực trạng văn hóa – xã hội của người Khmer ở tỉnh Trà Vinh" , (ISSN: ) , Số 19 , 9/2015 , Trang: xx
1 | 2 | 3 | 4 | 5

Bài báo được xem nhiều

xem thêm