Trang TVU |

BÀI BÁO KHOA HỌC


Có 95 kết quả.
  Lâm Thị Thu Hiền(1) , "Lễ hội cúng biển ở Trà Vinh (Nghiên cứu trường hợp cúng biển Mỹ Long Thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang và cúng biển Động Cao xã Đông Hải, huyện Duyên Hải)" , (ISSN: ) , Số 19 , 9/2015 , Trang: xx
  Nguyễn Ngọc Trai(1) , "Ảnh hưởng của thành phần cơ chất đến sự sinh trưởng và năng suất của hai giống nấm linh chi đỏ (ganoderma lucidum) trồng tại Trà Vinh" , (ISSN: ) , Số 19 , 9/2015 , Trang: xx
  Nguyễn Kim Phụng(1) , "Khảo sát thời gian bảo quản sản phẩm mứt đông quách" , (ISSN: ) , Số 19 , 9/2015 , Trang: xx
  Phạm Thị Phương Thúy(1)   Võ Văn An(2)   Trương Thanh Tú(3) , "Xây dựng mô hình sản xuất 100ha lúa chất lượng cao theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh – Các trở ngại và giải pháp" , (ISSN: ) , Số 15 , 9/2014 , Trang: xx
  Mai Thị Bạch Yến(1)   Nguyễn Thị Ngọc(2) , "Nghiên cứu sản xuất sản phẩm paste tôm" , (ISSN: ) , Số 15 , 9/2014 , Trang: xx
  Ngô Thị Kim Dung(1)   Phạm Phước Nhẫn(2) , "Xác định hàm lượng dầu và protein thô từ một số loại hạt" , (ISSN: ) , Số 15 , 9/2014 , Trang: xx
  Lý Ngọc Nhãn(1) , "Đánh giá tình trạng bất bình đẳng giới ở Việt Nam trong những năm gần đây (2009 – 2012) trường hợp tỉnh Trà Vinh" , (ISSN: ) , Số 15 , 9/2014 , Trang: xx
  Phạm Văn Tuân(1) , "Tính tích cực trong hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh" , (ISSN: ) , Số 15 , 9/2014 , Trang: xx
  Nguyễn Kim Phụng(1) , "Ứng dụng cảm biến sinh học để phát hiện nhanh vi khuẩn Escherichia Coli trong thực phẩm " , (ISSN: ) , Số , 9/2013 , Trang: xx
  Nguyễn Thị Cẩm Loan(1)   Nguyễn Thanh Hùng(1) , "Bộ môn Kinh tế - Trường Đại học Trà Vinh với mô hình đào tạo hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp" , (ISSN: ) , Số 2 , 9/2011 , Trang: xx
  Nguyen Thi Anh Thu(1) , "Xúc tác cho phản ứng oxi hóa CO, tiềm năng giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững" , (ISSN: ) , Số , 8/2018 , Trang: 30-37
  Tran Mong Day(1) , "Qúa trình đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc Hội Việt Nam từ 1945 đến nay" , Giáo dục và xã hội (ISSN: ) , Số Số Đặc Biệt tháng 8/2018 , 8/2018 , Trang: 317
  Phan Thị Phương Nam(1) , "ÁP DỤNG DESIGN THINKING TRONG GIẢNG DẠY THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CDIO" , (ISSN: ) , Số 59 , 8/2018 , Trang: 28
  Lâm Thái Hùng(1) , "Influences of lysine levels on meat yield quality and ability against influenza in Ac broilers" , Tạp chí KHKT Chăn nuôi (ISSN: ) , Số 235 , 8/2018 , Trang: 27-32
  Lý Thị Thu Lan(1) , "EFFECTS OF LAYER AGE AND EGG WEIGHT ON EGG QUALITY TRAITS OF JAPENESE QUAILS (Coturnix cortunix japonica)" , (ISSN: ) , Số 28 , 8/2018 , Trang: 973-980
  Nguyễn Hồng Hà(1) , "The study on factors effecting the participation in the organization of the community tourism by farmers households in Tra Vinh Province, Vietnam" , (ISSN: ) , Số 5 , 8/2018 , Trang: 259-264
  Lý Thị Thu Lan(1)   Đinh Thị Duyên(2)   Nguyễn Trọng Ngữ(3)   Nguyễn Thị Hồng Nhân(4) , "Tình hình chăn nuôi và đặc điểm ngoại hình của chim cút sinh sản nuôi tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long" , (ISSN: ) , Số , 8/2016 , Trang: xx
  Lý Thị Thu Lan(3) , "Dạng di truyền của chim cút Nhật bản (cortunix Japonica) ở Đồng bằng Sông Cửu Long" , (ISSN: ) , Số , 8/2016 , Trang: xx
  Lý Thị Thu Lan(2)   Lâm Thái Hùng(1) , "Ảnh hưởng của các mức năng lượng trao đổi và axit amin thiết yếu trong khẩu phần đến tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của gà H' Mông nuôi thịt giai đoạn từ 5 đến 14 tuần tuổi tại đồng bằng sông Cửu Long" , (ISSN: ) , Số 37 , 8-3012 , Trang: 36-45
  Le Thuy Hang(1) , "Giải pháp phát triển đội ngũ trí thức trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Trà Vinh hiện nay" , (ISSN: ) , Số số 61 (04) - 2018 , 7/2018 , Trang: 117
1 | 2 | 3 | 4 | 5

Bài báo được xem nhiều

xem thêm