Trang TVU |

BÀI BÁO KHOA HỌC


Có 260 kết quả.
  Phan Thị Nở(1) , "Nghệ thuật trần thuật ở một vài truyện ngắn Việt Nam hiện đại trong chương trình Ngữ văn phổ thông" , (ISSN: ) , Số Số đặc biệt , Tháng 11-2017 , Trang: 29-32
  Duc Ho Dai(1) , "Mối quan hệ giữa môi trường hệ thống phân phối, thuộc tính thân thiện môi trường của sản phẩm với chất lượng cảm nhận, ý định mua hàng: Trường hợp thịt lợn VISSAN" , (ISSN: ) , Số , Tháng 10/2018 , Trang: 36-38
  Le Thi Mong Thuong(1) , "Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẠI HỌC XANH" , Giáo dục và xã hội (ISSN: ) , Số số tháng đặc biệt tháng 1/2019 , tháng 1/2019 , Trang: trang 330
  Phan Thị Nở(1) , "Tìm hiểu tác phẩm văn học dân gian bằng kiến thức liên ngành" , (ISSN: ) , Số Số 403 , Tháng 1-2018 , Trang: 132-133
  Phạm Văn Cà(4) , "Đo lường mức độ tác động của các nhân tố đến tổ chức công tác kế toán tại các DNNVV khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long" , N/C Tài chính–Kế toán (ISSN: ) , Số Số 07 (180) - 2018 , Tháng 07/2018 , Trang: Trang 18-21
  Phạm Văn Cà(4) , "Đo lường mức độ tác động của các nhân tố đến tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long" , N/C Tài chính–Kế toán (ISSN: ) , Số Số 07 (180) - 2018 , Tháng 07/2018 , Trang: Trang 18-21
  Phạm Văn Cà(4) , "Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng chế độ kế toán tại các DNNVV ở Đồng bằng Sông Cửu Long" , Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (ISSN: ) , Số Tháng 5/2018 , Tháng 05/2018 , Trang: 41-43
  Phạm Văn Cà(4) , "Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng chế độ kế toán tại các DNNVV ở Đồng bằng Sông Cửu Long" , Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (ISSN: ) , Số Tháng 5/2018 , Tháng 05/2018 , Trang: 41-43
  Cao Hữu Hòa(1) , "MỘT SỐ SAI LẦM VÀ GIẢI PHÁP VẬN DỤNG “MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP” ĐỂ GIẢI TOÁN ĐẠI SỐ 10" , Dạy và học ngày nay (ISSN: ) , Số Số kỳ 1-1/2019 , Số tháng 1-2019 , Trang: 42-45
  Võ Phước Hưng(1) , "A user-friendly image sharing scheme using JPEG-LS median edge predictor" , (ISSN: ) , Số Volume3, Number4 , October2012 , Trang: 340-351
  Phạm Quốc Phong(1) , "Study on quasi-orthogonal machining of elastomer pad by single-point diamond tool" , (ISSN: ) , Số 95 , March 2018 , Trang: 2555–2565
  Hồ Mỹ Dung(2) , "Vai trò của thương hiệu nội bộ đối với việc thúc đẩy sự trung thành của người lao động tại Trường Đại học Trà Vinh" , Kinh tế – Dự báo (ISSN: ) , Số 27 , 9/2019 , Trang: 100-103
  Nguyễn Hồng Hà(1) , "The Analysis of Factors Affecting Multi-dimensional Poverty of the Khmer Ethnic in Tra Vinh Province, Vietnam" , (ISSN: ) , Số 8 , 9/2018 , Trang: 64-67
  Nguyễn Kim Phụng(1) , "Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm mứt đông từ quả mãng cầu gai" , (ISSN: ) , Số 31 , 9/2018 , Trang: 65-71
  Trinh Ngoc Ai(1) , "Overexpression of RsMYB1 enhances anthocyanin accumulation and heavy metal stress Tolerance in transgenic Petunia" , (ISSN: ) , Số (2018) 9:1388 , 9/2018 , Trang: xx
  Phan Tấn Tài(1) , "Nghiên cứu tích hợp truyền động lai cho xe gắn máy với motor điện đặt tại bánh sau" , (ISSN: ) , Số 31 , 9/2018 , Trang: 49-57
  Nguyễn Thị Cẩm Phương(2)   Vũ Minh Tâm(1) , "Vai trò của thương hiệu nội bộ đối với việc thúc đẩy sự trung thành của người lao động tại Trường Đại học Trà Vinh" , Kinh tế – Dự báo (ISSN: ) , Số 27 , 9/2018 , Trang: 100-103
  Huỳnh Thanh Bảnh(1) , "NGHIÊN CỨU TÍCH HỢP TRUYỀN ĐỘNG LAI CHO XE GẮN MÁY VỚI MOTOR ĐIỆN ĐẶT TẠI BÁNH SAU" , (ISSN: ) , Số 31 , 9/2018 , Trang: 49-57
  Tăng Tấn Minh(1) , "NGHIÊN CỨU TÍCH HỢP TRUYỀN ĐỘNG LAI CHO XE GẮN MÁY VỚI MOTOR ĐIỆN ĐẶT TẠI BÁNH SAU " , (ISSN: ) , Số 31 , 9/2018 , Trang: 49-57
  Nguyễn Văn Vũ An(1) , "Mô hình vườn ươm doanh nghiệp của Châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam" , Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (ISSN: ) , Số 525 , 9/2018 , Trang: 35-37
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Bài báo được xem nhiều

xem thêm