Trang TVU |

BÀI BÁO KHOA HỌC


Có 95 kết quả.
  Nguyen Ngoc The(1) , "Preparation of thermosensitive heparin-pluronic P123 copolymers as potential platforms for drugs delivery" , Hóa học (vietnam Journal of Chemistry) (ISSN: ) , Số 55(5E3,4) , 2017 , Trang: 589-592
  Võ Phước Hưng(1) , "A robust hybrid watermarking scheme based on DCT and SVD for copyright protection of stereo images" , (ISSN: ) , Số , 2017 , Trang: xx
  Nguyễn Thị Thúy(1) , "Sự khác biệt trong giao tiếp phi ngôn ngữ của sinh viên dân tộc Khmer và dân tộc Kinh trong môi trường đa văn hóa Kỷ yếu hội thảo Quốc tế Tâm lý học khu vực Đông Á lần thứ nhất" , (ISSN: ) , Số , 2017 , Trang: xx
  Nguyễn Thị Thúy(1) , "Những yếu tố ảnh hưởng đến cảm nhận hạnh phúc chủ quan trong đời sống hôn nhân ở Đà Nẵng" , (ISSN: ) , Số , 2017 , Trang: xx
  Nguyen Ngoc The(1) , "Pluronic–Grafted Copolymers as Nanoplatforms for Effectively Delivering Hydrophobic Anticancer Drugs" , (ISSN: ) , Số 8 (1) , 2016 , Trang: 1-11
  Nguyễn Thị Thúy(1) , "Nhận thức của giáo viên, phụ huynh về thực trạng kỹ năng sống của học sinh tiểu học tại thành phố Trà Vinh" , (ISSN: ) , Số , 2016 , Trang: xx
  Lâm Thái Hùng(1) , "Influence of Leptin genotypes on milk fat and protein content of crossbred Holstein Friesian x lai sind cows" , (ISSN: ) , Số 25 , 2015 , Trang: 304-308
  Lâm Thái Hùng(1) , "Effects of Different Ingredient Ratios in Diets on Growth and Carcass Quality of Local H'mong Broiler at 5-14 age week" , (ISSN: ) , Số , 2014 , Trang: 10-14
  Lâm Thái Hùng(1) , "Using para grass with protein leaves as feed supplement for growing goats" , (ISSN: ) , Số , 2014 , Trang: 30-33
  Lâm Thái Hùng(1) , "Development of Hymenachne acutigluma and Paspalum atratum pasture on seasonally waterlogged soil and its use as basal diet for dairy cattle under household conditions" , (ISSN: ) , Số , 2014 , Trang: xx
  Thi Trần Anh Tuấn(1) , "Mô phỏng một số đặc tính của Transistor cùng ống Nano Cabon" , Phát triển KHCN (Science & Technology Development) (ISSN: ) , Số Vol 12 , 2010 , Trang: 15-27
  Tran Mong Day(1) , "Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về phương pháp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc - giá trị lý luận và thực tiễn" , Giáo dục và xã hội (ISSN: ) , Số Số Đặc biệt tháng 2/2018 , 2/2018 , Trang: 4
  Lý Thị Thu Lan(1)   Bùi Xuân Mến(2)   Nguyễn Thị Kim Khang(3) , "Ảnh hưởng của các mức protein và năng lượng khác nhau trong khẩu phần lên năng suất sinh trưởng của vịt thịt" , (ISSN: ) , Số , 2/2013 , Trang: xx
  Lý Thị Thu Lan(1) , "Sự liên kết giữa đa hình gen prolactin với năng suất sinh sản của cút Nhật Bản" , (ISSN: ) , Số 203 , 2-2016 , Trang: 14-19
  Phạm Quốc Phong(1) , "Study on pad cutting rate and surface roughness in diamond dressing process" , (ISSN: ) , Số 18 , 15 December 2017 , Trang: 1683–1691
  Lý Thị Thu Lan(1) , "ẢNH HƯỞNG CÁC MỨC ĐỘ BỔ SUNG BỘT LÁ Trichanthera gigantean VÀO KHẨU PHẦN CÚT ĐẺ THƯƠNG PHẨM" , Tạp chí KHKT Chăn nuôi (ISSN: ) , Số 239 , 12/2018 , Trang: 54-59
  Lý Thị Thu Lan(1) , "ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG BỘT LÁ KHOAI MÌ (Manihot esculenta) VÀO KHẨU PHẦN LÊN CHẤT LƯỢNG TRỨNG GÀ ÁC" , Tạp chí KHKT Chăn nuôi (ISSN: ) , Số 239 , 12/2018 , Trang: 42-47
  Châu Thị Hoàng Hoa(1) , "TOWARDS THE INTEGRATION OF CULTURE INTO TEACHING ENGLISH IN UPPER SECONDARY SCHOOLS: TEACHERS’ CONCERNS AND EXPECTATIONS" , (ISSN: ) , Số ISSN 2588–1213 , 12/2018 , Trang: 121-134
  Bùi Thị Luyến(1) , "Phát triển chương trình và tổ chức các hoạt động đào tạo ngành Sư phạm Ngữ văn Khmer Nam Bộ theo định hướng phát triển năng lực" , (ISSN: ) , Số 25 (04), 2017 , 12/2017 , Trang: 48 – 56
  Huỳnh Thị Ngọc Trinh(1) , "Nghiên cứu khả năng xử lý kim loại nặng trong nước từ thủy tinh phế thải" , (ISSN: ) , Số Số 4 , 12/2017 , Trang: 54-60
1 | 2 | 3 | 4 | 5

Bài báo được xem nhiều

xem thêm