Trang TVU |

BÀI BÁO KHOA HỌC


Có 95 kết quả.
  Nguyễn Hồng Ửng(1)   Triệu Phương Linh(2)   Lê Văn Vàng(3) , "Khảo sát sự đa dạng di truyền của bọ vòi voi Diocalandra Frumenti (Coleoptera: Curculionidae) gây hại cây dừa bằng dấu phân tử ISSR" , (ISSN: ) , Số 3 , 12/2016 , Trang: tr 128-135
  Phạm Quốc Phong(1) , "Mô phỏng động học cơ cấu với CATIA V5 " , (ISSN: ) , Số 7 , 12/2012 , Trang: 6-10
  Ngo Thi Phuong Thao(1) , "Vấn đề đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016" , Giáo dục và xã hội (ISSN: ) , Số Số 91 (135) tháng 11 năm 2018 , 11/2018 , Trang: 60-65
  Nguyen Huy Hoang(1) , "Hệ quả pháp lý khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015" , Giáo dục và xã hội (ISSN: ) , Số Số đặc biệt tháng 11/2018 , 11/2018 , Trang: 149
  Diep Huyen Thao(1) , "Tình hình các tội xâm phạm tình dục trẻ em và dự báo loại tội phạm này trên địa bàn miền Tây Nam Bộ" , Giáo dục và xã hội (ISSN: ) , Số Số đặc biệt tháng 11/2018 , 11/2018 , Trang: 157 - 162
  Nhan Minh Phúc(1) , "Sử dụng thông tin lớp kết hợp với centroid trong việc dò tìm những báo cáo lỗi trùng nhau" , (ISSN: ) , Số Chuyên đề CNTT , 11/2017 , Trang: 34-41
  Nguyen Huy Hoang(1) , "Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015" , Giáo dục và xã hội (ISSN: ) , Số Số 90 (152) , 10/2018 , Trang: 77
  Nguyễn Thị Trúc Linh(1) , "Ảnh hưởng của vi khuẩn lactic bổ sung vào thức ăn lên khả năng kháng bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)" , Tạp chí Khoa học (ISSN: ) , Số , 10/2017 , Trang: 122-130
  Nguyễn Thị Trúc Linh(1) , "Isolation and selection of lactic acid bacteria that can antagonize Vibrio parahaemolyticuscausing acute hepatopancreatic necrosis disease in whiteleg shrimp (Penaeus vannamei)" , Tạp chí Khoa học (ISSN: ) , Số , 10/2017 , Trang: 74-81
  Huỳnh Văn Hiệp(1) , "HIỆN TRẠNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA HẠ THẤP CAO ĐỘ MỰC NƯỚC VÀ SỤT LÚN ĐẤT: NGHIÊN CỨU TẠI TRÀ VINH VÀ THÀNH PHỐ CẦN THƠ" , (ISSN: ) , Số 1 , 10/2017 , Trang: 128-136
  Nguyễn Thị Thúy(1) , "Nhận thức của giáo viên, phụ huynh về thực trạng kĩ năng sống của học sinh tiểu học tại thành phố Trà Vinh" , (ISSN: ) , Số , 1/2016 , Trang: xx
  Nguyễn Thanh Quang(1) , "NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN VIÊM NHIỄM VÙNG HÀM MẶT DO RĂNG TẠI BỆNH VIỆN MẮT- RĂNG HÀM MẶT CẦN THƠ NĂM 2015 – 2017" , (ISSN: ) , Số 8(1054)2017 , 08/2017 , Trang: 248 - 251
  Huỳnh Thị Ngọc Trinh(1) , "Nghiên cứu mô hình sản xuất nước Deion" , (ISSN: ) , Số Số 2 , 05/2018 , Trang: 39-42
  Lý Thị Thu Lan(1) , "Nuôi chim cun cút-Một nghề lái ra tiền tại Đồng bằng Sông Cửu Long" , Tạp chí KHKT Chăn nuôi (ISSN: ) , Số 231 , 04/2018 , Trang: 91-98
  Châu Thị Hoàng Hoa(1) , "The Integration of Intercultural Education into Teaching English: What Vietnamese Teachers Do and Say" , (ISSN: ) , Số e-ISSN: 1308-1470 , 01/2019 , Trang: 441-456
1 | 2 | 3 | 4 | 5

Bài báo được xem nhiều

xem thêm