Trang TVU |

BÀI BÁO KHOA HỌC


Có 260 kết quả.
  Nguyễn Thùy Linh(1) , "ẢNH HƯỞNG MỨC BỔ SUNG CHẾ PHẨM PROBIOTIC VÀO KHẨU PHẦN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA VỊT XIÊM " , Tạp chí KHKT Chăn nuôi (ISSN: ) , Số 246 , 7/2019 , Trang: 47-52
  Nguyễn Văn Trung(1) , " Sự tuân thủ dùng thuốc và mối tương quan với chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe thể chất ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim" , Nghiên cứu Y học (ISSN: ) , Số 3 , 7/2019 , Trang: 270-278
  Lý Thị Thu Lan(1) , "Moringa oleifera and Calliandra calothyrsus leaf powder as feed supplement in the diet of laying Japanese quails" , (ISSN: ) , Số 31 , 7/2019 , Trang: xx
  Tăng Văn Thòn(1) , "ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ THƠ BẢY CHỮ TRONG DÂN CA NGƯỜI KHMER NAM BỘ" , Nghiên cứu Văn học (ISSN: ) , Số 07 (569) , 7/2019 , Trang: 50 - 56
  Le Thuy Hang(1) , "Giải pháp phát triển đội ngũ trí thức trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Trà Vinh hiện nay" , (ISSN: ) , Số số 61 (04) - 2018 , 7/2018 , Trang: 117
  Nguyễn Minh Hòa(1) , "Thiết kế bộ điều khiển dự báo mô hình phi tuyến cho hệ bồn đôi liên kết" , Khoa học và Công nghệ (Science & Technology) (ISSN: ) , Số 128 , 7/2018 , Trang: 23-27
  Trinh Kien Nhuy(1) , "Tạp chí Y học Việt Nam" , Y học Việt Nam (ISSN: ) , Số 1 , 7/2018 , Trang: 106
  Khấu Văn Nhựt(1) , "Nghiên cứu phương pháp điều khiển tắc nghẽn đa đường trong truyền tải dữ liệu thời gian thực" , (ISSN: ) , Số Số 10 , 7/2018 , Trang: 274
  Lâm Thái Hùng(1) , "Effects of dietary lysine on growth performance, carcass composition and immunological responses to influenza vaccination in Ac chickens" , (ISSN: ) , Số 7 , 7/2017 , Trang: 421-426
  Bùi Thị Luyến(1)   Bùi Thị Luyến(1) , "Hiệu quả của phương pháp giao tiếp trong việc nâng cao năng lực diễn đạt bằng tiếng Việt cho sinh viên Khmer" , (ISSN: ) , Số 22 , 7/2016 , Trang: 88-98
  Nguyễn Thị Thúy(1) , "Biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp tại Thành phố Trà Vinh" , (ISSN: ) , Số 22 , 7/2016 , Trang: xx
  Huỳnh Thị Mỹ Dung(1) , "NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN CẤP PHỐI CỐT LIỆU THỦY TINH Y TẾ ĐỂ SẢN XUẤT BÊ TÔNG" , (ISSN: ) , Số Bài báo số 5 (126).2018, Quyển 1 , 6/2018 , Trang: 6
  Nguyễn Thị Thúy(1) , "Nghiên cứu khả năng thích ứng nghề nghiệp của sinh viên dân tộc khmer sau khi tốt nghiệp tại trường Đại học Trà vinh" , (ISSN: ) , Số 30 , 6/2018 , Trang: 43-49
  Nguyễn Thanh Hùng(1) , "Thực tiễn Quản trị nguồn nhân lực và kết quả hoạt động kinh doanh: trường hợp các doanh nghiệp Chế biến thực phẩm Việt Nam" , Kinh tế và phát triển (ISSN: ) , Số số 240(II) , 6/2017 , Trang: 83-95
  Lý Thị Thu Lan(1)   Nguyễn Trọng Ngữ(2)   Nguyễn Thị Hồng Nhân(3) , "Ảnh hưởng của đa hình gen Growth Hormone đến khả năng đẻ trứng của chim cút Nhật Bản (Cortunix coturnix Japonica) " , (ISSN: ) , Số 220 , 6/2017 , Trang: xx
  Nguyễn Thanh Hùng(1)   Hồ Mỹ Dung(2)   Nguyễn Thị Hồng Phúc(3) , "Tác động của trách nhiệm xã hội đến sự hài lòng công việc và cam kết tổ chức: trường hợp các doanh nghiệp chế biến thực phẩm " , Khoa học (ISSN: ) , Số 26 , 6/2017 , Trang: xx
  Tăng Tấn Minh(1) , "Tốı ưu hóa công tác lựa chọn máy thı công công trình gıao thông bằng phương pháp quy hoạch toán học" , (ISSN: ) , Số 26 , 6/2017 , Trang: 80-87
  Nguyễn Tiến Thịnh(1) , "Enzyme-mediated preparation of the gelatin/alginate-based nanocomposite hydrogel " , Hóa học (vietnam Journal of Chemistry) (ISSN: ) , Số 55 (3e) , 6/2017 , Trang: 140-144
  Nguyễn Thanh Hùng(1) , "Đánh giá hiệu quả chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với hộ nghèo tại huyện Trà Cú: đánh giá từ phía người vay" , Khoa học (ISSN: ) , Số 6(2) , 6/2014 , Trang: 95-104
  Lâm Thái Hùng(1)   Võ Văn Sơn(2)   Lý Thị Thu Lan(3) , "Xác định mức năng lượng trao đổi và protein thô tối ưu lên tăng trọng của gà H’mông từ 0 đến 4 tuần tuổi" , (ISSN: ) , Số 5 , 6/2012 , Trang: xx
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Bài báo được xem nhiều

xem thêm