Trang TVU |

CHI TIẾT BÀI BÁO


Mô hình vườn ươm doanh nghiệp của Châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam


Example fallback content: This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.


Tác giả:   Nguyễn Văn Vũ An(1) ,
(1) Chủ biên
Abstract: Khái niệm vườn ươm doanh nghiệp đã được đề cập rất sớm, đặc biệt là tại những quốc gia phát triển như Mỹ, các quốc gia Tây Âu, Úc, Nhật Bản. Đến nay, Việt Nam cũng đã có nhiều vườn ươm trong nước được xây dựng với các hình thức khác nhau để hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển. Vườn ươm doanh nghiệp được coi là công cụ phát triển hiệu quả, được thiết kế để thúc đẩy sự phát triển và thành công của doanh nghiệp thông qua việc cung cấp các dịch vụ và các nguồn lực hỗ trợ. Mục tiêu chính này nhằm tạo ra các doanh nghiệp hoạt động thành công trên thị trường sau khi rời khỏi vườn ươm.Các vườn ươm được đầu tư phát triển đã góp phần thúc đẩy việc thành lập các doanh nghiệp vừa và nhỏ đồng thời tăng khả năng thành công của các doanh nghiệp này, tạo cho xã hội những lợi ích kinh tế to lớn, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động.
Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (ISSN:) Số 525
Xuất bản: 9/2018
Trang: 35-37
Link bài báo:
Đã xem: 53