Trang TVU |

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học (312)


Có 312 kết quả.
, "Xây dựng hệ thống hỗ trợ công tác đánh giá theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phục vụ cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo (Trường hợp áp dụng cho chương trình công nghệ thông tin", 2021, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
, "Thiết kế và chế tạo Máy phay mạch in CNC chuẩn công nghiệp giao diện người dùng", 2021, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Võ Hoàng Khải (Chủ nhiệm), , "Tín ngưỡng thờ anh hùng Nguyễn Trung Trực trong đời sống văn hóa cư dân Nam Bộ", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
, "'Ảnh hưởng của Du lịch đến cuộc sống của người dân trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
, "'Nghiên cứu tổng hợp dung dịch chứa hạt nano đồng từ dịch chiết lá bàng định hướng ứng dụng vào phòng trừ nấm Collectotrichum spp. và vi khuẩn Xanthomonas sp. trên cây trồng'", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
, "'Khảo sát sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến hàm lượng β – Caroten và vitamin C của nước uống hỗn hợp từ gấc và chanh dây'", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
ThS.Trần Vũ Thiên (Chủ nhiệm), , "'Nghiên cứu hoạt tính sinh học của một số protein từ nọc rắn cạp nong (Bungarus faciatus) Vĩnh Phúc", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
, "'Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và dinh dưỡng của cá bống cát trắng Glossogobius sparsipapillus ở vùng ven biển Trà Vinh ", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thị Mộng Nhi (Chủ nhiệm), , "'Ảnh hưởng của việc bổ sung bột trà xanh (Camellia sinensis) lên khả năng sinh trưởng và chất lượng thân thịt của gà Sasso tại Trà Vinh", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
, "'Ảnh hưởng của việc bổ sung hydroxyl apatite đến tính chất của glass-ionomer cement", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Bài báo được xem nhiều

xem thêm