Trang TVU |

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học (310)


Có 310 kết quả.
Nguyễn Minh Hòa (Chủ nhiệm), , "Khảo sát và đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố vận hành của máy điều hòa đến tiêu thụ điện năng trong các công trình", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Minh Hòa (Chủ nhiệm), , "Phân tích và xây dựng mối tương quan giữa các đặc điểm vật lý và tỉ lệ sáp của trái dừa sáp Trà Vinh", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Kim Xuân Hồng (Chủ nhiệm), , "Xây dựng hệ thống quản lý chương trình đào tạo cho Khoa Kỹ thuật và Công nghệ", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Trần Phước Đạt (Chủ nhiệm), , "Thiết kế mô hình ngôi nhà thông minh", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Hồng Phúc (Chủ nhiệm), , "Thiết kế hệ thống điều hướng Pin năng lượng mặt trời", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Khánh Duy (Chủ nhiệm), , "Xây dựng hệ thống quản lý bệnh viện thông minh", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Quang Hùng (Chủ nhiệm), , "Đánh giá và đề xuất giải pháp hoạt động cố vấn học tập tại Trường Đại học Trà Vinh ", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thị Ái Mỹ (Chủ nhiệm), , "Xây dựng nếp sống văn hóa cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thị Huệ (Chủ nhiệm), , "Cổng thông tin bản đồ ngôn ngữ dân tộc học (Trường hợp tỉnh Trà Vinh)", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Tài Lê Khanh (Chủ nhiệm), , "Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại các điểm chùa Khmer trên địa bàn huyện Trà cú, tỉnh Trà Vinh", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
First page7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Bài báo được xem nhiều

xem thêm