Trang TVU |

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học (310)


Có 310 kết quả.
Nguyễn Văn Nguyện (Chủ nhiệm), , "Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của học viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo hệ vừa làm vừa học tại Trường Đại học Trà Vinh", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thanh Tần (Chủ nhiệm), , "Thiết kế mô hình cân bằng con lắc ngược", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Phạm Thị Phương Thúy (Chủ nhiệm), , "Xây dựng mô hình sản xuất lúa hữu cơ trên vùng canh tác Tôm - Lúa huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre", 2017, cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Đã nghiệm thu)
Nguyễn Thái Sơn (Chủ nhiệm), , "Kỹ thuật giấu tin và ứng dụng trong bảo vệ an toàn cho dữ liệu số (đề tài thuộc Quỹ Nafosted)", 2017, cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Huỳnh Kim Hường (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu tạo ra nguồn tôm sú (Penaeus monodon) bố mẹ sạch bệnh phục vụ cho các trại sản xuất giống ở tỉnh Trà Vinh", 2017, cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Phạm Thị Phương Thúy (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu nhân giống dừa bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào và kỹ thuật thâm canh dừa trồng giống nuôi cấy mô", 2017, cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Sơn cao Thắng (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu chế tác mão, mặt nạ múa cổ điển của người Khmer Nam Bộ.", 2016, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Nguyễn Thị Thoa (Chủ nhiệm), , "Phương ngữ tiếng Khmer Đồng bằng Sông Cửu long – Trường hợp tỉnh Trà Vinh", 2016, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Phạm Văn Tuân (Chủ nhiệm), , "Tính tích cực trong hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh", 2016, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Huỳnh Thị Ngọc Trinh (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu điều chế Hydrogel nhạy cảm với nhiệt độ cơ thể từ dẫn xuất Gelatin để mang nhả chậm Curcumin ứng dụng trong chữa lành vết thương", 2016, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
First page9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

Bài báo được xem nhiều

xem thêm