Trang TVU |

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học (312)


Có 312 kết quả.
Võ Phước Hưng (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu và xây dựng hệ thống đánh giá kỹ năng môn tin học ứng dụng dựa trên máy tính", 2016, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Nhan Minh Phúc (Chủ nhiệm), , "Cải tiến việc thực thi dò tìm những báo cáo lỗi trùng nhau sử dụng thông tin Centroid Class mở rộng", 2016, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Nguyễn Hoàng Duy Thiện (Chủ nhiệm), , "Xây dựng ứng dụng quản lý Điểm rèn luyện trực tuyến", 2016, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Warning (2): Undefined array key "name" [APP/View/Projects/index.ctp, line 61]
(Chủ nhiệm),
, "Nhận dạng khuôn mặt với thuật toán K-NN và phương pháp PCA", 2016, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Võ Minh Huy (Chủ nhiệm), , "Phân tích các kỹ thuật đánh giá chậm trễ tiến độ dự án xây dựng - ứng dụng thực tế tại dự án luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu", 2016, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Đặng Hữu Phúc (Chủ nhiệm), , "Thiết kế mô hình xe đua tự động MCR", 2016, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Trần Văn Bé Tư (Chủ nhiệm), , "Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với sinh viên, học sinh Trường đại học Trà Vinh giai đoạn 2016-2020.", 2016, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Lâm Thái Hùng (Chủ nhiệm), , "Ảnh hưởng của lysine và một số acid amin thiết yếu lên tăng trọng, chất lượng thân thịt và khả năng miễn dịch của gà Ác từ 0-8 tuần tuổi.", 2016, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Trần Thị Mỹ Tăng (Đồng chủ nhiệm), Trầm Quốc Toản (Đồng chủ nhiệm), , "Nghiên cứu sản xuất viên sủi hòa tan từ trái quách có bổ sung vitamin C", 2016, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Đặng Thị Ánh Nguyệt (Đồng chủ nhiệm), Võ Duy Khương (Đồng chủ nhiệm), , "Nghiên cứu sản xuất nước uống lên men từ quả thanh long ruột đỏ", 2016, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
First page12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Bài báo được xem nhiều

xem thêm