Trang TVU |

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học (312)


Có 312 kết quả.
Mai Thị Thùy Lam (Chủ nhiệm), , "'Điện tổng hợp màng mỏng molybden disulfide trên đế thủy tinh dẫn làm catod cho pin mặt trời - chất màu nhạy quang", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Tai Le Khanh (Chủ nhiệm), , "'Thực trạng và giải pháp thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật trên địa bàn Thành phố Trà Vinh", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Doan Van HAU (Chủ nhiệm), , "'Nghiên cứu khả năng hỗ trợ điều trị đái tháo đường của cao ethanol chiết xuất từ mầm bắp (Zea mays L.)", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Hoàng Nhân (Chủ nhiệm), , "Đánh giá hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống bệnh nhân viêm mũi dị ứng khi phối hợp các phương pháp điều trị không đặc hiệu", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Pham Bao Nguyen (Chủ nhiệm), , "Tối ưu hóa điều kiện thủy phân lá dứa thơm bằng enzyme celluase ứng dụng trong sản xuất bột lá dứa thơm sấy phun (Pandanus amaryllifolius)", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
, "'Phân lập và nhận diện vi tảo dị dưỡng Thraustochytrids có khả năng sản xuất carotenoid ở rừng ngập mặn tỉnh Trà Vinh", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Phạm Văn Đầy (Chủ nhiệm), , "'Nghiên cứu ương ấu trùng và hậu trùng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) bằng công nghệ biofloc ở các giai đoạn và tỉ lệ C/N khác nhau", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Thach Thao Tran (Chủ nhiệm), , "'Công tác quản lý và hỗ trợ đối với người bán hàng rong trên địa bàn thành phố Trà Vinh", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Tiến Thịnh (Chủ nhiệm), , "'Nghiên cứu điều chế hydrogel composite trên nền gelatine và chondroitin sulfate kết hợp với các hạt nano biphasic calcium phosphate ứng dụng trong tái tạo y sinh", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Huỳnh Văn Mười Một (Chủ nhiệm), , "'Vai trò của chính phủ trong mối quan hệ FDI và ô nhiễm môi trường tại các quốc gia đang phát triển", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Bài báo được xem nhiều

xem thêm