Trang TVU |

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học (310)


Có 310 kết quả.
Thach Thao Tran (Chủ nhiệm), , "'Công tác quản lý và hỗ trợ đối với người bán hàng rong trên địa bàn thành phố Trà Vinh", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Tiến Thịnh (Chủ nhiệm), , "'Nghiên cứu điều chế hydrogel composite trên nền gelatine và chondroitin sulfate kết hợp với các hạt nano biphasic calcium phosphate ứng dụng trong tái tạo y sinh", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Huỳnh Văn Mười Một (Chủ nhiệm), , "'Vai trò của chính phủ trong mối quan hệ FDI và ô nhiễm môi trường tại các quốc gia đang phát triển", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Tran Thien Khai (Chủ nhiệm), , "'Đạo hàm suy rộng trong tối ưu không trơn", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thái Sơn (Chủ nhiệm), , "'Giải pháp thủy vân số dựa vào khai thác đặc trưng trên miền tần số", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Phạm Quốc Phong (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy phay CNC để bàn", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nhan Minh Phúc (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu giải pháp tự động dò tìm những báo cáo lỗi trùng nhau cho các hệ thống quản lý lỗi của các phần mềm mã nguồn mỡ", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Mộng Hiền (Chủ nhiệm), , "Phân đoạn ảnh y khoa dựa trên phân tích vùng Ảnh", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Đức Hiệu (Chủ nhiệm), , "Chế tạo máy bơm nước công suất 1kW sử dụng năng lượng mặt trời", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Duong Ngoc Van Khanh (Chủ nhiệm), , "Xây dựng hệ thống tham quan ảo Trường Đại học Trà Vinh", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Bài báo được xem nhiều

xem thêm