Trang TVU |

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học (310)


Có 310 kết quả.
Tăng Tấn Minh (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu chế tạo Máy rang cà phê mini", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Từ Hồng Nhung (Chủ nhiệm), , "Đánh giá khả năng chịu kéo của bê tông theo cường độ chịu nén", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thanh Tâm (Chủ nhiệm), , "Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng – tuổi thọ công trình thủy lợi vùng Đồng bằng Sông Cửu Long theo vòng đời dự án", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Giang Kiến Quốc (Chủ nhiệm), , "'Khảo sát hiệu suất trích ly cafein bằng phương pháp sử dụng nước nóng áp suất cao ứng dụng trong sản xuất bột cà phê sấy phun", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thị Trúc Linh (Chủ nhiệm), , "'Ảnh hưởng của việc bổ sung Lactobacillus Plantarum ở các mật số khác nhau lên tăng trưởng, tỷ lệ sống, và khả năng đáp ứng miễn dịch trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thị Thúy Loan (Chủ nhiệm), , "'Đánh giá tác động của tín dụng vi mô lên trao quyền phụ nữ Khmer: trường hợp tỉnh Trà Vinh", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thị Hồng Phúc (Chủ nhiệm), , "'Thực trạng và Giải pháp cho vấn đề lao động di cư đến trên địa bàn tỉnh Trà Vinh", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Phạm Tiết Khánh (Chủ nhiệm), , "Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa âm nhạc dân gian Khmer Nam Bộ", 2018, cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Lâm Thái Hùng (Chủ nhiệm), , "Đánh giá và phát triển mô hình cây trồng vật nuôi phù hợp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre", 2018, cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Đã nghiệm thu)
Trinh Ngoc Ai (Chủ nhiệm), , "Phục tráng và bảo tồn một số giống nếp đặc trưng ở tỉnh Trà Vinh", 2018, cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Đang thực hiện)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Bài báo được xem nhiều

xem thêm