Trang TVU |

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học (310)


Có 310 kết quả.
Nguyễn Thị Thúy Loan (Chủ nhiệm), , "'Đánh giá tác động của tín dụng vi mô lên trao quyền phụ nữ Khmer: trường hợp tỉnh Trà Vinh", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thị Hồng Phúc (Chủ nhiệm), , "'Thực trạng và Giải pháp cho vấn đề lao động di cư đến trên địa bàn tỉnh Trà Vinh", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Lê Thị Thu Diềm (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi của các cơ sở kinh tế cá nhân lên doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh", 2019, cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thùy Linh (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu lai tạo dòng gà có năng suất và chất lượng tốt để xây dựng mô hình nuôi gà thả vườn an toàn sinh học ", 2019, cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Đang thực hiện)
Trương Văn Hiểu (Chủ nhiệm), , "Giải pháp quản lý, phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi tại tỉnh Bến Tre", 2019, cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Đang thực hiện)
Đặng Hoàng Vũ (Chủ nhiệm), , "Chế tạo máy tách vỏ trái dừa tại Tỉnh Trà Vinh phục vụ sản xuất tơ xơ dừa", 2019, cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Đang thực hiện)
, "Hoàn thiện và chuyển giao quy trình sản xuất phân hữu cơ có bổ sung vi sinh vật có ích tại tỉnh Trà Vinh", 2019, cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Đang thực hiện)
Thạch Thị Dân (Chủ nhiệm), , "Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính sinh học một số dẫn xuất sulfonamide", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Phan Thị Thanh Trúc (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng và đặc điểm sinh sản cá thòi lòi biển Periophthalmodon schlosseri (PALLAS, 1770)", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Hồ Quốc Đạt (Chủ nhiệm), , "Ảnh hưởng của dây bìm bìm (Operculia turpethum) thay thế cỏ lông tây trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng của dê Bách Thảo", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Bài báo được xem nhiều

xem thêm