Trang TVU |

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học (310)


Có 310 kết quả.
Lê Hoàng Giang (Chủ nhiệm), , "Khảo sát đặc tính nhạy nhiệt của hydrogel gelatin chứa dầu mù u ứng dụng trong trị lành vết thương.", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Thang Thị Thanh Thúy (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu quy trình sản xuất mứt đông bình bát (Annonaglabra) có mức năng lượng thấp", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thị Huỳnh Thảo (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu quy trình sản xuất nước rễ tranh đóng chai", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Trần Nguyễn Đăng Khoa (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu kích thích cho cá bống Sao Boleophthalmus boddarti sinh sản bằng LRHa, HCG, não thùy ", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Lê Thị Cẩm Tú (Chủ nhiệm), , "Thử nghiệm sinh sản cá sặc Gấm (Trichogaster lalius) bằng HCG ở các liều lượng khác nhau", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Châu Thị Thảo Nhi (Chủ nhiệm), , "Ảnh hưởng của hàm lượng Astaxanthin bổ sung vào thức ăn lên tăng trưởng và màu sắc cá chép Koi giai đoạn cá từ 1 tháng tuổi đến 3 tháng tuổi", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Phan Thị Mỷ Yến (Chủ nhiệm), , "Ảnh hưởng của các mức độ bổ sung bột lá Trichanthera gigantean vào khẩu phần cút đẻ thương phẩm.", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Hoàng Quí (Chủ nhiệm), , "Ảnh hưởng các mức độ bổ sung bột lá khoai mì (Manihot esculenta) vào khẩu phần lên năng suất và chất lượng gà Ác đẻ trứng.", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
, "Thực trạng nhiễm mầm bệnh ký sinh trùng đường ruột trên rau ăn sống ở các chợ trong thành phố Trà Vinh năm 2018", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Hoàng Lâm (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu tận dụng xỉ than từ nhà máy nhiệt điện làm vật liệu hấp phụ lân trong nước thải chế ", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Bài báo được xem nhiều

xem thêm