Trang TVU |

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học (310)


Có 310 kết quả.
Trần Nguyễn Đăng Khoa (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu kích thích cho cá bống Sao Boleophthalmus boddarti sinh sản bằng LRHa, HCG, não thùy ", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Lê Thị Cẩm Tú (Chủ nhiệm), , "Thử nghiệm sinh sản cá sặc Gấm (Trichogaster lalius) bằng HCG ở các liều lượng khác nhau", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Châu Thị Thảo Nhi (Chủ nhiệm), , "Ảnh hưởng của hàm lượng Astaxanthin bổ sung vào thức ăn lên tăng trưởng và màu sắc cá chép Koi giai đoạn cá từ 1 tháng tuổi đến 3 tháng tuổi", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Phan Thị Mỷ Yến (Chủ nhiệm), , "Ảnh hưởng của các mức độ bổ sung bột lá Trichanthera gigantean vào khẩu phần cút đẻ thương phẩm.", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Hoàng Quí (Chủ nhiệm), , "Ảnh hưởng các mức độ bổ sung bột lá khoai mì (Manihot esculenta) vào khẩu phần lên năng suất và chất lượng gà Ác đẻ trứng.", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
, "Thực trạng nhiễm mầm bệnh ký sinh trùng đường ruột trên rau ăn sống ở các chợ trong thành phố Trà Vinh năm 2018", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Tai Nguyen Tan (Chủ nhiệm), , "Đánh giá khả năng hấp phụ ion Fe, NO3- và PO43- bằng SiO2 được tách từ tro trấu", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyen Ngoc The (Chủ nhiệm), , "'Nghiên cứu điều chế nanogel nhạy nhiệt heparin – pluronic P123 mang thuốc chống ung thư ", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyen Thi Ngoc Tram (Chủ nhiệm), , "'Nghiên cứu tổng hợp và biến tính nano silica cấu trúc rỗng với PEG, định hướng ứng dụng mang thuốc chống ung thư", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thị Minh Trang (Chủ nhiệm), , "'Xác định các chủng E.coli và Salmonella sinh ESBL kháng kháng sinh trên gà tại Đồng bằng ", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Bài báo được xem nhiều

xem thêm