Trang TVU |

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học (310)


Có 310 kết quả.
Phan Chí Hiếu (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu chuyển đổi cây trồng trên đất vườn tạp tại 3 huyện ven biển Bến Tre", 2018, cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Đang thực hiện)
Phạm Tiết Khánh (Chủ nhiệm), , "Văn hóa trong phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ", 2018, cấp quản lí: Cấp Quốc gia. (Đang thực hiện)
Tai Nguyen Tan (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu phát triển linh kiện cảm biến trên cơ sở quang sợi kết hợp với hiệu ứng plasmon bề mặt ứng dụng trong y sin", 2018, cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
, "Thực trạng nhiễm mầm bệnh ký sinh trùng đường ruột trên rau ăn sống ở các chợ trong thành phố Trà Vinh năm 2018", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Hoàng Lâm (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu tận dụng xỉ than từ nhà máy nhiệt điện làm vật liệu hấp phụ lân trong nước thải chế ", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Tai Nguyen Tan (Chủ nhiệm), , "Đánh giá khả năng hấp phụ ion Fe, NO3- và PO43- bằng SiO2 được tách từ tro trấu", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Thạch Thị Dân (Chủ nhiệm), , "Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính sinh học một số dẫn xuất sulfonamide", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Nguyen Ngoc The (Chủ nhiệm), , "'Nghiên cứu điều chế nanogel nhạy nhiệt heparin – pluronic P123 mang thuốc chống ung thư ", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyen Thi Ngoc Tram (Chủ nhiệm), , "'Nghiên cứu tổng hợp và biến tính nano silica cấu trúc rỗng với PEG, định hướng ứng dụng mang thuốc chống ung thư", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thị Minh Trang (Chủ nhiệm), , "'Xác định các chủng E.coli và Salmonella sinh ESBL kháng kháng sinh trên gà tại Đồng bằng ", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Bài báo được xem nhiều

xem thêm