Trang TVU |

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học (310)


Có 310 kết quả.
Phan Thị Nở (Chủ nhiệm), , "Thiết kế chuyên đề dạy học truyện ngắn Việt Nam hiện đại ở trường THPT theo hướng tiếp cận chương trình, sách giáo khoa mới", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Lâm Thái Hùng (Chủ nhiệm), , "Đánh giá và phát triển mô hình cây trồng vật nuôi phù hợp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre", 2018, cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Đã nghiệm thu)
Thạch Thị Dân (Chủ nhiệm), , "Vai trò của phụ nữ Khmer trong việc bảo tồn và phát huy ngôn ngữ dân tộc - tiếng mẹ đẻ (Nghiên cứu trường hợp tại thành phố Trà Vinh)", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thị Thu Hà (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu sử dụng xúc tác khung cơ kim CuOBA cho phản ứng ghép đôi C-O", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thị Thúy (Chủ nhiệm), , "Thích ứng nghề nghiệp của sinh viên dân tộc Khmer sau khi tốt nghiệp tại Trường Đại học Trà Vinh", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Toàn Năng (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nhằm phát triển phong trào Thể dục Thể Thao ngoại khóa cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thị Thùy Trinh (Chủ nhiệm), , "Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chi tiêu cho y tế của các nông hộ tại địa bàn tỉnh Trà Vinh", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Trần Tùng Chinh (Chủ nhiệm), , "Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chi tiêu cho giáo dục của các nông hộ tại địa bàn tỉnh Trà Vinh", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Trần Thị Kim Chi (Chủ nhiệm), , "Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng chế độ kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Đồng bằng sông Cửu Long", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Vũ Minh Tâm (Chủ nhiệm), , "Giải pháp thúc đẩy hành vi tích cực của người lao động nhằm phát triển thương hiệu trường Đại học Trà Vinh", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
First page4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Bài báo được xem nhiều

xem thêm