Trang TVU |

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học (310)


Có 310 kết quả.
Nguyễn Thị Huệ (Chủ nhiệm), , "Những vấn đề cơ bản và cấp bách trong cộng đồng dân tộc Khmer ở Việt Nam hiện nay", 2018, cấp quản lí: Cấp Quốc gia. (Đang thực hiện)
Phạm Tiết Khánh (Chủ nhiệm), , "Văn hóa trong phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ", 2018, cấp quản lí: Cấp Quốc gia. (Đang thực hiện)
Thạch Thị Dân (Chủ nhiệm), , "Vai trò của phụ nữ Khmer trong việc bảo tồn và phát huy ngôn ngữ dân tộc - tiếng mẹ đẻ (Nghiên cứu trường hợp tại thành phố Trà Vinh)", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thị Thu Hà (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu sử dụng xúc tác khung cơ kim CuOBA cho phản ứng ghép đôi C-O", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thị Thúy (Chủ nhiệm), , "Thích ứng nghề nghiệp của sinh viên dân tộc Khmer sau khi tốt nghiệp tại Trường Đại học Trà Vinh", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Huỳnh Thị Ngọc Trinh (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu mô hình sản xuất nước Deion phòng thí nghiệm", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Nguyễn Toàn Năng (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nhằm phát triển phong trào Thể dục Thể Thao ngoại khóa cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thị Thùy Trinh (Chủ nhiệm), , "Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chi tiêu cho y tế của các nông hộ tại địa bàn tỉnh Trà Vinh", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Trần Tùng Chinh (Chủ nhiệm), , "Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chi tiêu cho giáo dục của các nông hộ tại địa bàn tỉnh Trà Vinh", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Trần Thị Kim Chi (Chủ nhiệm), , "Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng chế độ kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Đồng bằng sông Cửu Long", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
First page4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Bài báo được xem nhiều

xem thêm