Trang TVU |

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học (310)


Có 310 kết quả.
Phan Thị Mỷ Yến (Chủ nhiệm), , "Ảnh hưởng của các mức độ bổ sung bột lá Trichanthera gigantean vào khẩu phần cút đẻ thương phẩm.", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Hoàng Quí (Chủ nhiệm), , "Ảnh hưởng các mức độ bổ sung bột lá khoai mì (Manihot esculenta) vào khẩu phần lên năng suất và chất lượng gà Ác đẻ trứng.", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Hữu Anh (Chủ nhiệm), , "Khảo sát tỷ lệ nhiễm giun đường ruột và các yếu tố liên quan ở học sinh tiểu học tại Trà Vinh năm 2017", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Trương Văn Hiểu (Chủ nhiệm), , "Đánh giá khả năng sản xuất của ba giống dê: Bách thảo, F1(Saanen x Bách thảo) và Saanen nuôi lấy sữa tại thành phố Trà Vinh.", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Văn Nguyện (Chủ nhiệm), , "Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của học viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo hệ vừa làm vừa học tại Trường Đại học Trà Vinh", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thanh Tần (Chủ nhiệm), , "Thiết kế mô hình cân bằng con lắc ngược", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Thạch Thị Dân (Chủ nhiệm), , "Vai trò của phụ nữ Khmer trong việc bảo tồn và phát huy ngôn ngữ dân tộc - tiếng mẹ đẻ (Nghiên cứu trường hợp tại thành phố Trà Vinh)", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thị Thu Hà (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu sử dụng xúc tác khung cơ kim CuOBA cho phản ứng ghép đôi C-O", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thị Thúy (Chủ nhiệm), , "Thích ứng nghề nghiệp của sinh viên dân tộc Khmer sau khi tốt nghiệp tại Trường Đại học Trà Vinh", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Huỳnh Thị Ngọc Trinh (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu mô hình sản xuất nước Deion phòng thí nghiệm", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
First page4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Bài báo được xem nhiều

xem thêm