Trang TVU |

CHI TIẾT ĐỀ TÀI


Khảo sát đặc tính nhạy nhiệt của hydrogel gelatin chứa dầu mù u ứng dụng trong trị lành vết thương.


Lê Hoàng Giang (Chủ nhiệm),
Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên
Abstract:

Đã xem: 612

ĐỀ TÀI CÙNG LĨNH VỰC

Bài báo được xem nhiều

xem thêm