Trang TVU |

CHI TIẾT ĐỀ TÀI


Đánh giá khả năng sản xuất của ba giống dê: Bách thảo, F1(Saanen x Bách thảo) và Saanen nuôi lấy sữa tại thành phố Trà Vinh.


Trương Văn Hiểu (Chủ nhiệm),
Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp
Abstract:

Đã xem: 374

ĐỀ TÀI CÙNG LĨNH VỰC

Bài báo được xem nhiều

xem thêm