Trang TVU |

CHI TIẾT ĐỀ TÀI


Phục tráng và bảo tồn một số giống nếp đặc trưng ở tỉnh Trà Vinh


Trinh Ngoc Ai (Chủ nhiệm),
Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp
Abstract:

Đã xem: 316

ĐỀ TÀI CÙNG LĨNH VỰC

Bài báo được xem nhiều

xem thêm