Trang TVU |

CHI TIẾT ĐỀ TÀI


'Xác định các chủng E.coli và Salmonella sinh ESBL kháng kháng sinh trên gà tại Đồng bằng


Nguyễn Thị Minh Trang (Chủ nhiệm),
Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp
Abstract:

Đã xem: 258

ĐỀ TÀI CÙNG LĨNH VỰC

Bài báo được xem nhiều

xem thêm