Trang TVU |

CHI TIẾT ĐỀ TÀI


Nghiên cứu đặc điểm vi khuẩn E. coli gây bệnh trên vịt ở 5 Tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và thử nghiệm một số biện pháp phòng, trị


Lê Văn Đông (Chủ nhiệm),
Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp
Abstract:

Đã xem: 231

ĐỀ TÀI CÙNG LĨNH VỰC

Bài báo được xem nhiều

xem thêm