Trang TVU |

CHI TIẾT ĐỀ TÀI


'Nghiên cứu tổng hợp dung dịch chứa hạt nano đồng từ dịch chiết lá bàng định hướng ứng dụng vào phòng trừ nấm Collectotrichum spp. và vi khuẩn Xanthomonas sp. trên cây trồng'Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên
Abstract:

Đã xem: 654

ĐỀ TÀI CÙNG LĨNH VỰC

Bài báo được xem nhiều

xem thêm