Trang TVU |

CHI TIẾT ĐỀ TÀI


'Nghiên cứu ương ấu trùng và hậu trùng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) bằng công nghệ biofloc ở các giai đoạn và tỉ lệ C/N khác nhau


Phạm Văn Đầy (Chủ nhiệm),
Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp
Abstract:

Đã xem: 302

ĐỀ TÀI CÙNG LĨNH VỰC

Bài báo được xem nhiều

xem thêm