Trang TVU |

CHI TIẾT ĐỀ TÀI


'Nghiên cứu điều chế hydrogel composite trên nền gelatine và chondroitin sulfate kết hợp với các hạt nano biphasic calcium phosphate ứng dụng trong tái tạo y sinh


Nguyễn Tiến Thịnh (Chủ nhiệm),
Lĩnh vực: Khoa học y, dược
Abstract:

Đã xem: 326

ĐỀ TÀI CÙNG LĨNH VỰC

Bài báo được xem nhiều

xem thêm