Trang TVU |

Bảo tồn đặc sản dừa sáp nhờ công nghệ nuôi cấy mô tế bào

Ngày đăng 29/03/2023

 

https://www.tvu.edu.vn/bao-ton-dac-san-dua-sap-nho-cong-nghe-nuoi-cay-mo-te-bao/