Trang TVU |

BÀI BÁO KHOA HỌC


Có 262 kết quả.
  Phan Thị Phương Nam(1)   Tram Hoang Nam(3) , "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Trà Vinh" , (ISSN: ) , Số 31 , Tháng 9 năm 2018 , Trang: 39-48
  Phan Thị Chánh Lý(1) , "Quyền bí mật đời sống riêng tư- một trong những điểm mới nổi bật của Luật trẻ em 2016" , (ISSN: ) , Số số đặc biệt , tháng 8/2018 , Trang: 215-218
  Phan Thị Nở(1) , "Dạy học Ngữ văn theo hình thức chuyên đề" , (ISSN: ) , Số Số 99(160) , Tháng 6/2019 , Trang: 40-51
  Le Thi Mong Thuong(1) , "Điều tra tình hình khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền và đa dạng cây làm thuốc của người khmer tại tỉnh Trà Vinh" , (ISSN: ) , Số số 30 , tháng 6/2018 , Trang: 50
  Duong Phan Thuy Dung(1) , "Một số vấn đề lý luận về đương nhiên được xóa án tích trong Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017" , (ISSN: ) , Số Tháng 4/2019 , Tháng 4/2019 , Trang: 298-302
  Huỳnh Thị Trúc Linh(1) , "Một số hạn chế về pháp luật quảng cáo thương mại trên truyền hình ở Việt Nam hiện nay" , (ISSN: ) , Số Tháng 4/2019 , Tháng 4/2019 , Trang: 262 - 267
  Nguyen Thi Anh Thu(1) , "Quyền kháng cáo của người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự" , (ISSN: ) , Số Số 97(158) tháng 4 năm 2019 , Tháng 4/2019 , Trang: 80-82
  Nguyen Thi Anh Thu(1) , "Sự thay đổi về quyền từ chối nhận di sản trong quy định của pháp luật dân sự Việt Nam" , (ISSN: ) , Số Số 4 (325) - 2019 , Tháng 4/2019 , Trang: 42-45
  Le Thi Mong Thuong(1) , "XÂY DỰNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM VITESTA." , Giáo dục và xã hội (ISSN: ) , Số số tháng đặc biệt kì 1, tháng 4/2019 , tháng 4/2019 , Trang: Trang 59
  Nguyen Thi Anh Thu(1) , "Nghiên cứu chiết tách hợp chất tanin từ hạt quả cau (Areca catechu) và thử hoạt tính kháng oxi hóa" , Công thương (ISSN: ) , Số Số 6 - Tháng 4/2019 , Tháng 4/2019 , Trang: 387-393
  Nguyen Thi My Thao(1) , "Xây dựng quy trình xử lý vi sinh cho nước hồ bơi" , Công thương (ISSN: ) , Số Số 6 - Tháng 4/2019 , Tháng 4/2019 , Trang: 380-386
  Le Xuan Mai(1) , "Nhiệt huyết nghề nghiệp của giảng viên trẻ Khoa Y - Dược Trường Đại học Trà Vinh - Young lecturers' professional enthusiasm in Faculty of Medicine and Pharmacy at Tra Vinh University." , Giáo dục và Xã hội (ISSN: ) , Số Số đặc biệt kỳ 1 - Tháng 4/2019 , tháng 4/2019 , Trang: 141 đên 146
  Nguyễn Thị Ngọc Diệu(1) , "Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sức hấp điểm đến du lịch biển Phú Quốc, Kiên Giang." , Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (ISSN: ) , Số T4_CT_2019 , tháng 4 , Trang: 49
  Phan Minh Gioi(1) , "Tự do giao dịch vốn trong khuôn khổ Asean – tác động đối với các hoạt động đầu tư theo pháp luật Việt Nam" , Giáo dục và xã hội (ISSN: ) , Số Tháng 3/2019 , Tháng 3/2019 , Trang: 228-231
  Tran Thi Ngoc Hieu(1) , "So sánh quy định của Pháp luật Hình sự về chủ thể của tội phạm tại Việt Nam với một số quốc gia trên thế giới" , Công thương (ISSN: ) , Số 03 , Tháng 3/2019 , Trang: 20-25
  Tran Thi Tuyet Hanh(1) , "Tổ chức công tác kế toán tại các bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố Trà Vinh" , Công thương (ISSN: ) , Số Số 3 , tháng 3/2019 , Trang: 281-285
  Phan Thị Chánh Lý(1) , "Trao đổi về quy định thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại có thể giúp Thừa phát lại lập vi bằng" , Giáo dục và xã hội (ISSN: ) , Số Số đặc biệt , tháng 3/2019 , Trang: 225-258
  Duong Thi My Ngoc(1) , "Bảo vệ nhãn hiệu Việt trong hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A)" , Giáo dục và xã hội (ISSN: ) , Số Tháng 3/2019 , Tháng 3/2019 , Trang: 232-238
  Hồ Quốc Đạt(1) , "The effect of operculia turpethum on the Bach Thao goat’s growth" , Tạp chí KHKT Chăn nuôi (ISSN: ) , Số 96 , Tháng 2 năm 2019 , Trang: 45-49
  Phan Thị Chánh Lý(1) , "Những vấn đề pháp lý và thực tiễn về an toàn thực phẩm kiểm dịch động vật trong khuôn khổ cộng đồng kinh tế ASEAN" , (ISSN: ) , Số Số đặc biệt , thang 11/2018 , Trang: 153-156
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Bài báo được xem nhiều

xem thêm