Trang TVU |

BÀI BÁO KHOA HỌC


Có 451 kết quả.
  Phan Thị Phương Nam(1)   Tram Hoang Nam(3) , "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Trà Vinh" , (ISSN: ) , Số 31 , Tháng 9 năm 2018 , Trang: 39-48
  Thach Thi Thanh Loan(1) , "Vận dụng ngữ liệu văn học dân gian Khmer trong giảng dạy phân môn Ngữ pháp thực hành (sách giáo khoa Tiếng Khmer)" , Giáo dục và Xã hội (ISSN: ) , Số số 113(174) tháng 8/2020 , tháng 8/2020 , Trang: 172-177
  Nguyen Chau Hung Tinh(1) , "Thực trạng quản lí chi vốn đầu tư ngân sách tỉnh Trà Vinh" , (ISSN: ) , Số ISSN: 0866-7756 số 14 - Tháng 8/2019 , Tháng 8/2019 , Trang: 237
  Phan Thị Chánh Lý(1) , "Quyền bí mật đời sống riêng tư- một trong những điểm mới nổi bật của Luật trẻ em 2016" , (ISSN: ) , Số số đặc biệt , tháng 8/2018 , Trang: 215-218
  Hồ Mỹ Dung(1) , "Ảnh hưởng của thiết kế bao bì đến quyết định mua các mặt hàng thực phẩm đóng gói của khách hàng tại siêu thị Co.op Mart Trà Vinh." , Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (ISSN: ) , Số Số 547 , tháng 8/ 2019 , Trang: Trang 96
  Nguyen Thi My Lan(1) , "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của viên chức trong Trường Đại học Trà Vinh" , (ISSN: ) , Số Số 7 (80) , Tháng 7/2019 , Trang: 79-87
  Hồ Mỹ Dung(1) , "Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân vào Ngân hàng thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt trên địa bản tỉnh Trà Vinh" , Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (ISSN: ) , Số Số 545 , Tháng 7/2019 , Trang: Trang 61
  Phan Minh Gioi(1) , "Phạt vi phạm hợp đồng theo quy định pháp luật Việt Nam" , Giáo dục và xã hội (ISSN: ) , Số Đặc biệt tháng 6/2020 , Tháng 6/2020 , Trang: 261-264
  Phan Thị Nở(1) , "Dạy học Ngữ văn theo hình thức chuyên đề" , Giáo dục và xã hội (ISSN: ) , Số Số 99(160) , Tháng 6/2019 , Trang: 40-51
  Le Thi Mong Thuong(1) , "Điều tra tình hình khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền và đa dạng cây làm thuốc của người khmer tại tỉnh Trà Vinh" , (ISSN: ) , Số số 30 , tháng 6/2018 , Trang: 50
  Duong Phan Thuy Dung(1) , "Một số vấn đề lý luận về đương nhiên được xóa án tích trong Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017" , (ISSN: ) , Số Tháng 4/2019 , Tháng 4/2019 , Trang: 298-302
  Huỳnh Thị Trúc Linh(1) , "Một số hạn chế về pháp luật quảng cáo thương mại trên truyền hình ở Việt Nam hiện nay" , (ISSN: ) , Số Tháng 4/2019 , Tháng 4/2019 , Trang: 262 - 267
  Nguyen Thi Anh Thu(1) , "Quyền kháng cáo của người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự" , (ISSN: ) , Số Số 97(158) tháng 4 năm 2019 , Tháng 4/2019 , Trang: 80-82
  Nguyen Thi Anh Thu(1) , "Sự thay đổi về quyền từ chối nhận di sản trong quy định của pháp luật dân sự Việt Nam" , (ISSN: ) , Số Số 4 (325) - 2019 , Tháng 4/2019 , Trang: 42-45
  Le Thi Mong Thuong(1) , "XÂY DỰNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM VITESTA." , Giáo dục và xã hội (ISSN: ) , Số số tháng đặc biệt kì 1, tháng 4/2019 , tháng 4/2019 , Trang: Trang 59
  Nguyen Thi Anh Thu(1) , "Nghiên cứu chiết tách hợp chất tanin từ hạt quả cau (Areca catechu) và thử hoạt tính kháng oxi hóa" , Công thương (ISSN: ) , Số Số 6 - Tháng 4/2019 , Tháng 4/2019 , Trang: 387-393
  Nguyen Thi My Thao(1) , "Xây dựng quy trình xử lý vi sinh cho nước hồ bơi" , Công thương (ISSN: ) , Số Số 6 - Tháng 4/2019 , Tháng 4/2019 , Trang: 380-386
  Le Xuan Mai(1) , "Nhiệt huyết nghề nghiệp của giảng viên trẻ Khoa Y - Dược Trường Đại học Trà Vinh - Young lecturers' professional enthusiasm in Faculty of Medicine and Pharmacy at Tra Vinh University." , Giáo dục và Xã hội (ISSN: ) , Số Số đặc biệt kỳ 1 - Tháng 4/2019 , tháng 4/2019 , Trang: 141 đên 146
  Nguyễn Thị Ngọc Diệu(1) , "Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sức hấp điểm đến du lịch biển Phú Quốc, Kiên Giang." , Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (ISSN: ) , Số T4_CT_2019 , tháng 4 , Trang: 49
  Phan Minh Gioi(1) , "Tự do giao dịch vốn trong khuôn khổ Asean – tác động đối với các hoạt động đầu tư theo pháp luật Việt Nam" , Giáo dục và xã hội (ISSN: ) , Số Tháng 3/2019 , Tháng 3/2019 , Trang: 228-231
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Bài báo được xem nhiều

xem thêm