Trang TVU |

DANH SÁCH THÔNG BÁO - TIN TỨC


Có 64 kết quả.
Công văn số 916/SKHCN-CCTĐC ngày 30/9/2019 về việc phổ biến TT số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 , 16/10/2019 (đã xem 6)
Thông báo số 3 về việc tham gia viết bài tham dự hội thảo "Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp - thủy sản bền vững" , 07/10/2019 (đã xem 13)
Thông báo về việc tổ chức hội thảo khoa học quốc tế"Văn hóa sông nước ở Đông Nam Á-bảo tồn và phát triển" , 01/07/2019 (đã xem 43)
Thư mời viết bài hội thảo khoa học cấp tỉnh về du lịch (trường ĐH Bình Dương) , 04/06/2019 (đã xem 81)
Thư mời viết bài tham dự Hội thảo quốc tế lần I về "Kinh tế, Phát triển và Bền vững" (Trường ĐH Kinh tế, D9HQGHN) , 31/05/2019 (đã xem 95)
Hội thảo quốc tế "Du lịch Lâm Bình - Tuyên Quang: Tiềm năng, thực trạng và giải pháp" (Trường ĐH Tân Trào) , 28/05/2019 (đã xem 57)
Thư mời tham dự và viết bài cho Hội thảo quốc tế "Giáo dục đại học trong cuộc Cách mạng công nghệ 4.0" (Trường ĐH An Giang) , 28/05/2019 (đã xem 109)
Thư mời viết bài tham dự Hội thảo quốc tế 2019 (Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH Tây Đô) , 28/05/2019 (đã xem 119)
Thông báo về việc mời viết bài tham gia hội thảo khoa học (Đại học Nha Trang) , 10/04/2019 (đã xem 157)
Hội thảo phương pháp phân tích các loại sắc ký khí, lỏng ...bằng các kỹ thuật hiện đại , 11/03/2019 (đã xem 80)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Bài báo được xem nhiều

xem thêm

Chuyên mục