Trang TVU |

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học (310)


Có 310 kết quả.
Lê Thị Thu Diềm (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi của các cơ sở kinh tế cá nhân lên doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh", 2019, cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thùy Linh (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu lai tạo dòng gà có năng suất và chất lượng tốt để xây dựng mô hình nuôi gà thả vườn an toàn sinh học ", 2019, cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Đang thực hiện)
Trương Văn Hiểu (Chủ nhiệm), , "Giải pháp quản lý, phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi tại tỉnh Bến Tre", 2019, cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Đang thực hiện)
Đặng Hoàng Vũ (Chủ nhiệm), , "Chế tạo máy tách vỏ trái dừa tại Tỉnh Trà Vinh phục vụ sản xuất tơ xơ dừa", 2019, cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Đang thực hiện)
, "Hoàn thiện và chuyển giao quy trình sản xuất phân hữu cơ có bổ sung vi sinh vật có ích tại tỉnh Trà Vinh", 2019, cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Đang thực hiện)
Võ Hoàng Khải (Chủ nhiệm), , "Tín ngưỡng thờ anh hùng Nguyễn Trung Trực trong đời sống văn hóa cư dân Nam Bộ", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
, "'Ảnh hưởng của Du lịch đến cuộc sống của người dân trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
, "'Nghiên cứu tổng hợp dung dịch chứa hạt nano đồng từ dịch chiết lá bàng định hướng ứng dụng vào phòng trừ nấm Collectotrichum spp. và vi khuẩn Xanthomonas sp. trên cây trồng'", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
, "'Khảo sát sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến hàm lượng β – Caroten và vitamin C của nước uống hỗn hợp từ gấc và chanh dây'", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
ThS.Trần Vũ Thiên (Chủ nhiệm), , "'Nghiên cứu hoạt tính sinh học của một số protein từ nọc rắn cạp nong (Bungarus faciatus) Vĩnh Phúc", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Bài báo được xem nhiều

xem thêm