Trang TVU |

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học (251)


Có 251 kết quả.
Phạm Tiết Khánh (Chủ nhiệm), , "Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa âm nhạc dân gian Khmer Nam Bộ", 2018, cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Thạch Thị Dân (Chủ nhiệm), , "Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính sinh học một số dẫn xuất sulfonamide", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Minh Hòa (Chủ nhiệm), , "Thiết kế chế tạo thiết bị xác định tỷ lệ sáp trong trái dừa", 2018, cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thị Huệ (Chủ nhiệm), , "Những vấn đề cơ bản và cấp bách trong cộng đồng dân tộc Khmer ở Việt Nam hiện nay", 2018, cấp quản lí: Cấp Quốc gia. (Đang thực hiện)
Phan Thị Thanh Trúc (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng và đặc điểm sinh sản cá thòi lòi biển Periophthalmodon schlosseri (PALLAS, 1770)", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Hồ Quốc Đạt (Chủ nhiệm), , "Ảnh hưởng của dây bìm bìm (Operculia turpethum) thay thế cỏ lông tây trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng của dê Bách Thảo", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Lê Hoàng Giang (Chủ nhiệm), , "Khảo sát đặc tính nhạy nhiệt của hydrogel gelatin chứa dầu mù u ứng dụng trong trị lành vết thương.", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Thang Thị Thanh Thúy (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu quy trình sản xuất mứt đông bình bát (Annonaglabra) có mức năng lượng thấp", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thị Huỳnh Thảo (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu quy trình sản xuất nước rễ tranh đóng chai", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Trần Nguyễn Đăng Khoa (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu kích thích cho cá bống Sao Boleophthalmus boddarti sinh sản bằng LRHa, HCG, não thùy ", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Bài báo được xem nhiều

xem thêm