Trang TVU |

BIỂU MẪU TẢI VỀ


Có 15 kết quả.
"Mẫu kê khai nhiệm vụ NCKH năm học 2021-2022" , chuyên mục Biểu mẫu , đã tải 13
"Mẫu Đơn xin gia hạn đề tài NCKH cấp Trường" , chuyên mục Biểu mẫu , đã tải 5
"Mẫu Báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện đề tài cấp Trường" , chuyên mục Biểu mẫu , đã tải 8
" Đề nghị khen thưởng cho hoạt động KH&CN (sách, giáo trình, đề tài, sản phẩm SHTT) " , chuyên mục Biểu mẫu , đã tải 10
"Mẫu Đề nghị hỗ trợ bài báo ISI/SCOPUS" , chuyên mục Biểu mẫu , đã tải 24
"Tờ trình xin công nhận nhiệm vụ NCKH-Mẫu 2" , chuyên mục Biểu mẫu , đã tải 95
"Tờ trình xin công nhận nhiệm vụ NCKH-Mẫu 1" , chuyên mục Biểu mẫu , đã tải 94
"Mau ho tro xac nhan thanh vien bai bao-tham luan NH 21-22" , chuyên mục Biểu mẫu , đã tải 58
"Mau ho tro xac nhan so gio NCKH NH 21-22" , chuyên mục Biểu mẫu , đã tải 213
"Mau ho tro xac nhan thanh vien de tai NCKH NH 21-22" , chuyên mục Biểu mẫu , đã tải 140
"BM7. Thuyết minh & Dự toán kinh phí" , chuyên mục Biểu mẫu , đã tải 253
"Hướng dẫn tra cứu tạp chí thuộc ISI/SCOPUS và tra cứu xếp hạng Q" , chuyên mục Biểu mẫu , đã tải 189
"BM2. Phiếu đề xuất" , chuyên mục Biểu mẫu , đã tải 521
"BM16. Đề nghị nghiệm thu" , chuyên mục Biểu mẫu , đã tải 348
"BM17. Báo cáo tổng kết đề tài cấp Trường" , chuyên mục Biểu mẫu , đã tải 570