Trang TVU |

BIỂU MẪU TẢI VỀ


Có 14 kết quả.
"BM16. Đề nghị nghiệm thu đề tài cấp Trường" , chuyên mục Biểu mẫu , đã tải 152
"Mẫu Đơn xin gia hạn đề tài NCKH cấp Trường" , chuyên mục Biểu mẫu , đã tải 134
"Mẫu Báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện đề tài cấp Trường" , chuyên mục Biểu mẫu , đã tải 152
" Đề nghị khen thưởng cho hoạt động KH&CN (sách, giáo trình, đề tài, sản phẩm SHTT) " , chuyên mục Biểu mẫu , đã tải 134
"Mẫu Đề nghị hỗ trợ bài báo ISI/SCOPUS" , chuyên mục Biểu mẫu , đã tải 154
"Tờ trình xin công nhận nhiệm vụ NCKH-Mẫu 2" , chuyên mục Biểu mẫu , đã tải 211
"Tờ trình xin công nhận nhiệm vụ NCKH-Mẫu 1" , chuyên mục Biểu mẫu , đã tải 220
"Mau ho tro xac nhan thanh vien bai bao-tham luan NH 21-22" , chuyên mục Biểu mẫu , đã tải 170
"Mau ho tro xac nhan so gio NCKH NH 21-22" , chuyên mục Biểu mẫu , đã tải 347
"Mau ho tro xac nhan thanh vien de tai NCKH NH 21-22" , chuyên mục Biểu mẫu , đã tải 292
"BM7. Thuyết minh & Dự toán kinh phí" , chuyên mục Biểu mẫu , đã tải 559
"Hướng dẫn tra cứu tạp chí thuộc ISI/SCOPUS và tra cứu xếp hạng Q" , chuyên mục Biểu mẫu , đã tải 329
"BM2. Phiếu đề xuất" , chuyên mục Biểu mẫu , đã tải 716
"BM17. Báo cáo tổng kết đề tài cấp Trường" , chuyên mục Biểu mẫu , đã tải 791