Trang TVU |

CHI TIẾT ĐỀ TÀI


Xây dựng và ứng dụng Quy trình real - time PCR để phát hiện đột biến CYP2C19*2 trên bệnh nhân viêm dạ dày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh


Ngô Anh Duy (Chủ nhiệm),
Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên
Abstract:

Đã xem: 381

ĐỀ TÀI CÙNG LĨNH VỰC

Bài báo được xem nhiều

xem thêm