Trang TVU |

CHI TIẾT ĐỀ TÀI


Chế tạo máy tách vỏ trái dừa tại Tỉnh Trà Vinh phục vụ sản xuất tơ xơ dừa


Đặng Hoàng Vũ (Chủ nhiệm),
Lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Abstract:

Đã xem: 486

ĐỀ TÀI CÙNG LĨNH VỰC

Bài báo được xem nhiều

xem thêm