Trang TVU |

CHI TIẾT ĐỀ TÀI


Nghiên cứu phát triển linh kiện cảm biến trên cơ sở quang sợi kết hợp với hiệu ứng plasmon bề mặt ứng dụng trong y sin


Tai Nguyen Tan (Chủ nhiệm),
Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên
Abstract:

Đã xem: 265

ĐỀ TÀI CÙNG LĨNH VỰC

Bài báo được xem nhiều

xem thêm