Trang TVU |

CHI TIẾT ĐỀ TÀI


'Nghiên cứu tổng hợp và biến tính nano silica cấu trúc rỗng với PEG, định hướng ứng dụng mang thuốc chống ung thư


Nguyen Thi Ngoc Tram (Chủ nhiệm),
Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên
Abstract:

Đã xem: 338

ĐỀ TÀI CÙNG LĨNH VỰC

Bài báo được xem nhiều

xem thêm