Trang TVU |

CHI TIẾT ĐỀ TÀI


'Nghiên cứu hoạt tính sinh học của một số protein từ nọc rắn cạp nong (Bungarus faciatus) Vĩnh Phúc


ThS.Trần Vũ Thiên (Chủ nhiệm),
Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên
Abstract:

Đã xem: 656

ĐỀ TÀI CÙNG LĨNH VỰC

Bài báo được xem nhiều

xem thêm