Trang TVU |

CHI TIẾT ĐỀ TÀI


Tối ưu hóa điều kiện thủy phân lá dứa thơm bằng enzyme celluase ứng dụng trong sản xuất bột lá dứa thơm sấy phun (Pandanus amaryllifolius)


Pham Bao Nguyen (Chủ nhiệm),
Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp
Abstract:

Đã xem: 267

ĐỀ TÀI CÙNG LĨNH VỰC

Bài báo được xem nhiều

xem thêm