Trang TVU |

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học (312)


Có 312 kết quả.
HUỲNH QUANG LINH (Chủ nhiệm), , "Phân tích mối quan hệ giữa quản trị doanh nghiệp và kế toán quản trị tại các Doanh nghiệp Việt Nam", 2016, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Nguyễn Hồng Hà (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và Chỉ số tiêu dùng CPI đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Trà Vinh", 2016, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Phạm Văn Cà (Chủ nhiệm), , "Định hướng lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh", 2016, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Dương Hoàng Bữu (Chủ nhiệm), , "So sánh hiệu quả kỹ thuật giữa hai mô hình tưới thấm và tưới nhỏ giọt lên dưa hấu tại tỉnh Trà Vinh", 2016, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Nguyễn Minh Hòa (Chủ nhiệm), , "Chiến lược điều khiển thích nghi mờ cho các hệ chuyển đổi năng lượng gió", 2016, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Nguyễn Thanh Tần (Đồng chủ nhiệm), Đặng Hữu Phúc (Đồng chủ nhiệm), Trần Song Toàn (Đồng chủ nhiệm), , "Thiết kế hệ thống nhúng cho thiêt bị nội soi nha khoa.", 2016, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Nguyễn Thái Sơn (Chủ nhiệm), , "Giải pháp giấu tin thuận nghịch cho ảnh stereo dựa vào đánh giá độ tương quan và dịch chuyển lưu đồ.", 2016, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Nguyễn Thái Sơn (Chủ nhiệm), , "Kỹ thuật thủy vân trong xác nhận bản quyền số", 2016, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Nguyễn Mộng Hiền (Chủ nhiệm), , "Dò tìm cạnh đối tượng trong ảnh MRI", 2016, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Nguyễn Bảo Ân (Chủ nhiệm), , "Ứng dụng công nghệ Data warehouse và trực quan hóa dữ liệu trong quản lý báo cáo số liệu nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh", 2016, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
First page11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Bài báo được xem nhiều

xem thêm