Trang TVU |

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học (310)


Có 310 kết quả.
Võ Hoàng Khải (Chủ nhiệm), , "Tín ngưỡng thờ anh hùng Nguyễn Trung Trực trong đời sống văn hóa cư dân Nam Bộ", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
, "'Ảnh hưởng của Du lịch đến cuộc sống của người dân trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
, "'Nghiên cứu tổng hợp dung dịch chứa hạt nano đồng từ dịch chiết lá bàng định hướng ứng dụng vào phòng trừ nấm Collectotrichum spp. và vi khuẩn Xanthomonas sp. trên cây trồng'", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
, "'Khảo sát sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến hàm lượng β – Caroten và vitamin C của nước uống hỗn hợp từ gấc và chanh dây'", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
ThS.Trần Vũ Thiên (Chủ nhiệm), , "'Nghiên cứu hoạt tính sinh học của một số protein từ nọc rắn cạp nong (Bungarus faciatus) Vĩnh Phúc", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
, "'Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và dinh dưỡng của cá bống cát trắng Glossogobius sparsipapillus ở vùng ven biển Trà Vinh ", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thị Mộng Nhi (Chủ nhiệm), , "'Ảnh hưởng của việc bổ sung bột trà xanh (Camellia sinensis) lên khả năng sinh trưởng và chất lượng thân thịt của gà Sasso tại Trà Vinh", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
, "'Ảnh hưởng của việc bổ sung hydroxyl apatite đến tính chất của glass-ionomer cement", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Mai Thị Thùy Lam (Chủ nhiệm), , "'Điện tổng hợp màng mỏng molybden disulfide trên đế thủy tinh dẫn làm catod cho pin mặt trời - chất màu nhạy quang", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Tai Le Khanh (Chủ nhiệm), , "'Thực trạng và giải pháp thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật trên địa bàn Thành phố Trà Vinh", 2019, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Bài báo được xem nhiều

xem thêm