Trang TVU |

BÀI BÁO KHOA HỌC


Có 260 kết quả.
  Nguyen Ngoc The(1) , "Novel amphiphilic heparin-pluronic P123 copolymers exhibiting a great potential for Cisplatin delivery" , (ISSN: ) , Số 53 (18) , 9/2018 , Trang: 12692-12703
  Đỗ Thị Mai Thư(1) , "Một số vấn đề về kiểm soát quyền lực của Chủ tịch nước đối với Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp" , Giáo dục và xã hội (ISSN: ) , Số Số đặc biệt kỳ 1 - tháng 9/2018 , 9/2018 , Trang: 227-230
  Lương Hoàng Sang(1) , "Quyền của người sử dụng đất bị thu hồi" , Giáo dục và xã hội (ISSN: ) , Số Số đặc biệt kỳ 1 - tháng 9/2018 , 9/2018 , Trang: 231
  Ngo Thi Phuong Thao(1) , "Quyền và nghĩa vụ của chủ thể định giá tài sản góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 - Một số hạn chế và hướng hoàn thiện" , Giáo dục và xã hội (ISSN: ) , Số Số đặc biệt kỳ 1 - tháng 9 năm 2018 , 9/2018 , Trang: 222-226
  Nguyễn Thị Thoa(1) , "Xu hướng bật hơi và hình thành thanh điệu trong tiếng Khmer Trà Vinh" , (ISSN: ) , Số số 9 , 9/2017 , Trang: 102- 108
  Nguyễn Thị Bé Ba(1)   Nguyễn Thị Cẩm Loan(2) , "Các nhân tố ảnh hưởng đến an ninh lương thực cấp hộ gia đình vùng đồng bằng sông Cửu Long" , (ISSN: ) , Số 27 , 9/2017 , Trang: xx
  Sơn cao Thắng(1) , "Tri thức dân gian của người khmer trà vinh trong chế tác mão, mặt nạ phục vụ nghệ thuật biểu diễn" , (ISSN: ) , Số 27 , 9/2017 , Trang: xx
  Phan Thanh Hùng(1) , "Nghiên cứu cấu trúc hạt nano tio2 bằng phương pháp phiếm hàm mật độ dựa trên liên kết mạnh" , (ISSN: ) , Số 27 , 9/2017 , Trang: xx
  Nguyễn Ngọc Trai(1)   Phan Quốc Nam(2) , "Nghiên cứu nuôi tạo quả thể nấm đông trùng hạ thảo (cordyceps militaris) tại Trà Vinh" , (ISSN: ) , Số 27 , 9/2017 , Trang: xx
  Lai Phước Sơn(1) , "Nghiên cứu thử nghiệm nuôi lươn đồng (monopterus albus) trong hệ thống tuần hoàn" , (ISSN: ) , Số 27 , 9/2017 , Trang: xx
  Nguyễn Thanh Hùng(1)   Nguyễn Thị Kim Pha(2) , "Những nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trường đại học trà vinh" , Khoa học (ISSN: ) , Số 23 , 9/2016 , Trang: xx
  Nguyễn Thị Ngọc Xuân(1) , "Phát huy tính tích cực học tập của sinh viên trong dạy học các môn tâm lý học, giáo dục học đại cương" , (ISSN: ) , Số 23 , 9/2016 , Trang: xx
  Đoàn Phước Miền(2)   Phạm Thị Trúc Mai(3) , "Một số kinh nghiệm xây dựng và phát triển chương trình đào tạo kỹ sư công nghệ thông tin theo phương pháp tiếp cận cdio" , (ISSN: ) , Số 23 , 9/2016 , Trang: xx
  Huỳnh Thanh Bảnh(1)   Phan Tấn Tài(2) , "Thiết kế, chế tạo máy cắt băm chuối liên hợp phục vụ chăn nuôi" , (ISSN: ) , Số 23 , 9/2016 , Trang: xx
  Lý Thị Thu Lan(1) , "Ảnh hưởng của các mức độ cúc dại thay thế rau lang lên tăng trọng và năng suất thịt của thỏ lai" , (ISSN: ) , Số 23 , 9/2016 , Trang: xx
  Nguyễn Thị Yến Linh(1) , "Thực nghiệm chuyển giới tính cá rô đồng (Anabas testudineus) toàn cái tại tỉnh Trà Vinh" , (ISSN: ) , Số 23 , 9/2016 , Trang: xx
  Nguyễn Trọng Lăng(1) , "Uy tín chuyên môn của giảng viên khoa sư phạm trường Đại học Trà Vinh " , (ISSN: ) , Số , 9/2016 , Trang: xx
  Phùng Thị Phượng Khánh(1) , "Xây dựng nông thôn mới gắn với thực trạng văn hóa – xã hội của người Khmer ở tỉnh Trà Vinh" , (ISSN: ) , Số 19 , 9/2015 , Trang: xx
  Lâm Thị Thu Hiền(1) , "Lễ hội cúng biển ở Trà Vinh (Nghiên cứu trường hợp cúng biển Mỹ Long Thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang và cúng biển Động Cao xã Đông Hải, huyện Duyên Hải)" , (ISSN: ) , Số 19 , 9/2015 , Trang: xx
  Nguyễn Ngọc Trai(1) , "Ảnh hưởng của thành phần cơ chất đến sự sinh trưởng và năng suất của hai giống nấm linh chi đỏ (ganoderma lucidum) trồng tại Trà Vinh" , (ISSN: ) , Số 19 , 9/2015 , Trang: xx
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Bài báo được xem nhiều

xem thêm