Trang TVU |

BÀI BÁO KHOA HỌC


Có 95 kết quả.
  Khấu Văn Nhựt(1) , "Nghiên cứu phương pháp điều khiển tắc nghẽn đa đường trong truyền tải dữ liệu thời gian thực" , (ISSN: ) , Số Số 10 , 7/2018 , Trang: 274
  Lâm Thái Hùng(1) , "Effects of dietary lysine on growth performance, carcass composition and immunological responses to influenza vaccination in Ac chickens" , (ISSN: ) , Số 7 , 7/2017 , Trang: 421-426
  Bùi Thị Luyến(1)   Bùi Thị Luyến(1) , "Hiệu quả của phương pháp giao tiếp trong việc nâng cao năng lực diễn đạt bằng tiếng Việt cho sinh viên Khmer" , (ISSN: ) , Số 22 , 7/2016 , Trang: 88-98
  Nguyễn Thị Thúy(1) , "Biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp tại Thành phố Trà Vinh" , (ISSN: ) , Số 22 , 7/2016 , Trang: xx
  Nguyễn Hồng Ửng(1)   Nguyễn Thụy Ái Dân(2)   Nguyễn Thùy Dương(3)   Lê Thị Hồng Phương(4)   Đoàn Văn Hùng(5)   Lê Vĩnh Lâm(6)   Trương Thanh Vũ(7)   Thạch Thị Thúy Trang(8) , "Tình hình gây hại của bọ Vòi Voi Diocalandra Frumenti tại các vườn dừa của tỉnh Trà Vinh và kết quả bước đầu về việc sử dụng thiên địch và dịch trích từ thực vật trong phòng trừ bọ Vòi Voi" , (ISSN: ) , Số 22 , 7/2016 , Trang: 106-113
  Lâm Thái Hùng(1)   Võ Văn Sơn(2)   Lý Thị Thu Lan(3) , "Xác định mức năng lượng trao đổi và protein thô tối ưu lên tăng trọng của gà H’mông từ 0 đến 4 tuần tuổi" , (ISSN: ) , Số 5 , 6/2012 , Trang: xx
  Nguyễn Hồng Ửng(1) , "Một số đặc tính sinh học cơ bản của rệp sáp giả Aulacaspis Tubercularis (Diaspididae, Homoptera)" , (ISSN: ) , Số 1 , 6/2011 , Trang: 42-45
  Le Thuy Hang(1) , "Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay" , (ISSN: ) , Số số 05/2018 , 5/2018 , Trang: 87
  Nguyễn Thị Ngọc Xuân(1) , "Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ giáo dục của Trường Đại học Trà Vinh" , Giáo dục lý luận (ISSN: ) , Số Đặc biệt , 5/2018 , Trang: 133-137
  Bùi Thị Luyến(1) , "Phát triển năng lực sử dụng tiếng Việt cho học sinh Khmer cấp Trung học Cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh – Tính cấp thiết, thực trạng và giải pháp" , (ISSN: ) , Số 425, kì 1 , 3/2018 , Trang: 27 – 32
  Le Thanh Nam(1) , "PHÂN TÍCH AN TOÀN VẬN HÀNH HỆ THỐNG LƯỚI ĐIỆN CÁC TỈNH MIỀN TÂY NAM BỘ" , (ISSN: ) , Số SỐ 3 Tháng 3/2018 , 3/2018 , Trang: 210
  Le Thuy Hang(1) , "Giải pháp nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao ở tỉnh Trà Vinh hiện nay" , (ISSN: ) , Số số 3/2018 , 3/2018 , Trang: 84
  Lâm Thái Hùng(1) , "Ảnh hưởng của probiotics lên hiệu quả sử dụng thức ăn và chỉ tiêu mổ khảo sát gà ÁC 0 - 8 tuần tuổi" , (ISSN: ) , Số , 3/2018 , Trang: xx
  Nguyễn Thị Cẩm Loan(1)   Nguyễn Thanh Hùng(2) , "Báo cáo kết quả ứng dụng mô hình đào tạo hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp cho chương trình Đại học Kế toán 2007-2011 tại trường Đại học Trà Vinh" , (ISSN: ) , Số 4 , 3/2012 , Trang: xx
  Dương Hoàng Oanh(1) , "Nghiên cứu môi trường dinh dưỡng nuôi tảo xoắn (Spirulina platensis) cải tiến từ môi trường Zarrouk tăng hiệu quả kinh tế tại Trà Vinh" , (ISSN: ) , Số , 2018 , Trang: xx
  duong minh(1) , "Cải tiến phương pháp phân tích thứ bậc sử dụng thuyết Dempster-Shafer " , (ISSN: ) , Số 53 , 2018 , Trang: 38
  Ta Phuong Hung(1) , "Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần kiến thức sinh học tế bào cho môn Sinh học và Di truyền" , (ISSN: ) , Số Đặc biệt 1/2018 , 2018 , Trang: 77-81
  Nguyen Thi Anh Thu(1) , "Đánh giả khả năng sinh tồn và xử lý nước thải vô cơ một số loài thực vật thủy sinh" , (ISSN: ) , Số , 2018 , Trang: xx
  Phạm Quốc Phong(1) , "Study on diamond dressing for non-uniformity of pad surface topography in CMP process" , (ISSN: ) , Số 91 , 2017/8/1 , Trang: 3573-3582
  Lâm Thái Hùng(1) , "Effects of dietary lysine on growth performance, carcass composition and immunological responses to influenza vaccination in Ac chickens" , (ISSN: ) , Số 7 , 2017 , Trang: 421-426
1 | 2 | 3 | 4 | 5

Bài báo được xem nhiều

xem thêm