Trang TVU |

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học (310)


Có 310 kết quả.
Nguyễn Bá Nhiệm (Chủ nhiệm), , "Xây dựng hệ thống khóa cửa thông minh xác thực thông qua mã QR ", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Phạm Minh Đương (Chủ nhiệm), , "Ứng dụng phương pháp hỗ trợ ra quyết định chọn nhà cung ứng cho doanh nghiệp ", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nhan Minh Phúc (Chủ nhiệm), , "Sử dụng thông tin lớp kết hợp với Centroid trong việc dò tìm những báo cáo lỗi trùng nhau", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Phan Thị Phương Nam (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Trà Vinh ", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Huỳnh Thị Mỹ Dung (Chủ nhiệm), , "Thiết kế cấp phối bê tông cấp bền b15 cốt liệu thủy tinh y tế và cát nghiền ", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Vũ Lực (Chủ nhiệm), , "Thiết kế chế tạo máy cắt uốn thép tự động phục vụ công tác bê tông cốt thép ", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Ngô Thanh Hà (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu tích hợp hệ thống truyền động lai cho xe gắn máy với motor điện đặt tại bánh sau", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Phan Tấn Tài (Chủ nhiệm), , "Xây dựng mô hình động lực học chuyển động của ô tô", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Phan Tấn Tài (Chủ nhiệm), , "Xây dựng mô hình kiểm soát lực kéo trên ô tô", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thái Sơn (Chủ nhiệm), , "Kỹ thuật thủy vân dựa vào khai thác tính phức tạp của dữ liệu số", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
First page6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Bài báo được xem nhiều

xem thêm