Trang TVU |

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học (312)


Có 312 kết quả.
, "Thực trạng nhiễm mầm bệnh ký sinh trùng đường ruột trên rau ăn sống ở các chợ trong thành phố Trà Vinh năm 2018", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Hoàng Lâm (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu tận dụng xỉ than từ nhà máy nhiệt điện làm vật liệu hấp phụ lân trong nước thải chế ", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Tai Nguyen Tan (Chủ nhiệm), , "Đánh giá khả năng hấp phụ ion Fe, NO3- và PO43- bằng SiO2 được tách từ tro trấu", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyen Ngoc The (Chủ nhiệm), , "'Nghiên cứu điều chế nanogel nhạy nhiệt heparin – pluronic P123 mang thuốc chống ung thư ", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyen Thi Ngoc Tram (Chủ nhiệm), , "'Nghiên cứu tổng hợp và biến tính nano silica cấu trúc rỗng với PEG, định hướng ứng dụng mang thuốc chống ung thư", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thị Minh Trang (Chủ nhiệm), , "'Xác định các chủng E.coli và Salmonella sinh ESBL kháng kháng sinh trên gà tại Đồng bằng ", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Trần Thị Thanh Tuyền (Chủ nhiệm), , "'Khảo sát tình hình sử dụng thuốc tại Phòng khám Đa khoa Trường Đại Học Trà Vinh từ 03/2017 đến 02/2018 ", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
, "Đánh giá kiến thức, thái độ và hành vi ở người bệnh tăng huyết áp từ 60 tuổi trở lên tại Phòng khám Đa khoa Trường Đại học Trà Vinh", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
, "'Thử nghiệm một số loại thảo dược kháng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trong điều kiện invitro", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thị Hồng Nhi (Chủ nhiệm), , "'Ảnh hưởng của bột chiết lá chùm ngây lên tăng trưởng và khả năng phòng bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND/EMS) trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamie)", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
First page2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Bài báo được xem nhiều

xem thêm